„Opracowanie i wydruk map dla 4 parków krajobrazowych – Nadnidziańskiego, Szanieckiego, Kozubowskiego i Chęcińsko-Kieleckiego”.

 In Zadania dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

„Opracowanie i wydruk map dla 4 parków krajobrazowych – Nadnidziańskiego, Szanieckiego, Kozubowskiego i Chęcińsko-Kieleckiego”. Zadanie zostało dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach.

logo_wfosigw_largemapy 2014

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Skip to content