Nagrody „Świętokrzyska Victoria” XV edycja

 In Aktualności

23 czerwca 2023 r. w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski wręczył nagrody „Świętokrzyskiej Victorii”. Do tej nagrody w kategorii „Osobowość” była nominowana Pani prof. Anna Świercz

Dr hab. inż.  Anna Świercz prof. UJK jest biologiem, inżynierem ogrodnikiem i doktorem habilitowanym nauk leśnych w zakresie gleboznawstwa i ekologii lasu. Od 1987 r. jest pracownikiem Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jest autorką licznych publikacji naukowych.

Oprócz pracy zawodowej ściśle związanej z reprezentowaną dziedziną i dyscypliną naukową, jest redaktorem naukowym serii wydanych do tej pory 4 opracowań naukowych dotyczących parków krajobrazowych – Monografii: Chęcińsko-Kieleckiego, Nadnidziańskiego, Cisowsko-Orłowińskiego i Suchedniowsko-Oblęgorskiego.

Profesor Anna Świercz jest zarówno pomysłodawczynią opublikowanej serii monografii jak i koordynatorką prac podczas całego cyklu wydawniczego. Jest również autorką kilku rozdziałów monografii.

Prace nad opracowaniem naukowym monografii prowadzone były „non profit”.

Publikacje mają ogromną wartość naukowo-edukacyjną i przeznaczone są dla szerokiego grona odbiorców zainteresowanych przyrodą województwa świętokrzyskiego oraz jego dziedzictwem kulturowym. Cykl monografii jest niezwykle wartościowy pod względem poznawczym, stanowi ciekawą lekturę dla osób zajmujących się ochroną przyrody, nauczycieli, uczniów studentów, urzędników i samorządowców, przewodników świętokrzyskich oraz osób ciekawych świata i wiedzy o naszym regionie.

Dziękujemy Pani Profesor za doskonała współpracę z naszą jednostką, promowanie parków krajobrazowych oraz przyrody regionu świętokrzyskiego.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Skip to content