Mapa strony

Zadania dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pn. „Wydruk map dla 4 parków krajobrazowych – Cisowsko-Orłowińskiego, Jeleniowskiego, Sieradowickiego i Suchedniowsko-Oblęgorskiego”.
Całkowity koszt zadania 7.885,50 zł, wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW 6. 308,40 zł.

logo_wfosigw_large

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pn. „Oznakowanie granic Jeleniowskiego parku Krajobrazowego ”.
Całkowity koszt zadania 3.013,50 zł, wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW 2. 410,80 zł.

logo_wfosigw_large

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pn. „Warsztaty ekologiczne – Ochrona  jelonka rogacza na terenie Kozubowskiego Parku Krajobrazowego”.
Całkowity koszt zadania 4.500,00 zł, wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW 3. 950,00 zł.

logo_wfosigw_large

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach: Konkurs ekologiczny pn. „Ekologia, my i region w którym żyjemy”- XXVI edycja. Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW 19.120,00 zł.

logo_wfosigw_large

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pn. „Ochrona ptaków drapieżnych drogą do zachowania  bioróżnorodności – wyjazdowe zajęcia warsztatowe w sokolarni przy Zespole Szkół  Leśnych w Zagnańsku – II edycja”. Całkowity koszt zadania 17.300,00 zł, wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW 13.840,00 zł.

logo_wfosigw_large

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pn. „Wznowienie map dla 4 parków krajobrazowych – Nadnidziańskiego, Szanieckiego, Kozubowskiego i Chęcińsko-Kieleckiego”. Całkowity koszt zadania 6 500,00 zł, wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW 5 200,00 zł.

logo_wfosigw_large

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pn. „Oznakowanie granic Kozubowskiego Parku Krajobrazowego”. Całkowity koszt zadania 2 152,50 zł, wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW 1 722,00 zł.

logo_wfosigw_large

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pn. .”Ochrona popielicowatych (Gliridae) na terenie Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego”.Całkowity koszt zadania 23 100,00 zł, wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW 18 480,00 zł.

logo_wfosigw_large

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pn. Bliskie spotkania z przyrodą – warsztaty ornitologiczne dla dzieci i młodzieży z terenu woj. świętokrzyskiego nad rzeką Krasna”. Całkowity koszt zadania 8.500,00 zł, wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW  6.800,00 zł.

logo_wfosigw_large