Mapa strony

Zadania dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zakończył realizację zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach   wydanie folderu „Rośliny lecznicze i użytkowe Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, czyli przyjemność w zbieraniu i odkrywaniu ziół”.
Całkowity koszt zadania: 17 380,00 zł, wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach: 11 000,00 zł.

logo_wfosigw_large

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – Doposażenie sali dydaktycznej w Kielcach. Całkowity koszt zadania: 51.700,00 zł, wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach: 20.000,00 zł.

logo_wfosigw_large

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – Konkurs ekologiczny pn. „Ekologia, my i region, w którym żyjemy”- XXIX edycja. Całkowity koszt zadania: 25.400,00 zł, wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach: 17.000,00 zł.

logo_wfosigw_large

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zakończył realizację zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – Oznakowanie granic Sieradowickiego Parku Krajobrazowego. Całkowity koszt zadania: 4821,60 zł, wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach: 3857,28 zł.

logo_wfosigw_large

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – Ochrona czynna popielicowatych na terenie Suchedniowsko – Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego w lasach Nadleśnictwa Zagnańsk. Całkowity koszt zadania: 9000 zł, wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach: 5500 zł.

logo_wfosigw_large

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – Monitoring popielicy szarej na terenie Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego. Całkowity koszt zadania: 8500 zł, wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach: 6800 zł.

logo_wfosigw_large

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – Oznakowanie granic Sieradowickiego Parku Krajobrazowego. Całkowity koszt zadania: 4821,60 zł, wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach: 3857,28 zł.

logo_wfosigw_large

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – Konkurs ekologiczny pn. „Ekologia, my i region, w którym żyjemy”- XXVIII edycja. Całkowity koszt zadania: 23.700,00 zł, wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach: 17.500,00 zł.

logo_wfosigw_large

 

 

Zadanie pn.: „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije – dofinansowanie wkładu własnego” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
Całkowity koszt zadania 14.470.000,00 zł,
koszt kwalifikowany zadania 11.832.917,65 zł, wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW 177.358,77 , co stanowi 1,5 % kosztów kwalifikowanych.

logo_wfosigw_large

Zadanie pn. „Wydanie drukiem 2 folderów edukacyjnych o parkach krajobrazowych Gór Świętokrzyskich i Ponidzia” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Całkowity koszt zadania 8442,00 zł, wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW 6753,60 .

logo_wfosigw_large