Mapa strony

Konkursy

W dniu 26 kwietnia  b.r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się finał XXVII edycji  wojewódzkiego  konkursu pn. „ Ekologia, my i region, w którym żyjemy” organizowanego przez naszą jednostkę. Wzięło w nim udział 15 czteroosobowych zespołów uczniowskich ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, których prace nadesłane do I etapu otrzymały najwyższą punktację. W etapie finałowym uczniowie rozwiązywali test oraz rozpoznawali chronione gatunki  roślin i zwierząt. Łączna punktacja po pierwszym i drugim etapie decydowała
o zajętym miejscu.

Czas oczekiwania uczniów na wyniki zmagań konkursowych skrócił swoją wspaniałą  opowieścią
o przyrodzie,  swojej pracy  i  życiu  w Antarktyce Pan Damian Czajka ze Stowarzyszenia MOST.

Atrakcyjne nagrody dla finalistów  i opiekunów zostały ufundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz  naszej jednostki.

I miejsce w kategorii SZKKOŁA PODSTAWOWA otrzymał:  Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach.
W kategorii SZKOŁA GIMNAZJALNA:  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. S. Staszica  (z klasami gimnazjalnymi) z Buska Zdroju.
W kategorii SZKOŁA PONADGINAZJALNA: Zespół Szkół Nr  1  im. Mikołaja Kopernika w  Ostrowcu Świętokrzyskim.

II miejsce w kategorii SZKKOŁA PODSTAWOWA otrzymała:  Szkoła  Podstawowa w  Ćmińsku.
W kategorii SZKOŁA GIMNAZJALNA :   Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w  Skarżysku-Kamiennej.
W kategorii SZKOŁA PONADGINAZJALNA: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach.

III miejsce w kategorii SZKKOŁA PODSTAWOWA otrzymała:  Szkoła Podstawowa w Sobkowie.
W kategorii SZKOŁA GIMNAZJALNA :   Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Oblęgorku   (Oddział Gimnazjum).
W kategorii SZKOŁA PONADGINAZJALNA: I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu.

IV miejsce w kategorii SZKKOŁA PODSTAWOWA otrzymał:  Zespół Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym  – Szkoła  Podstawowa  w Mokrsku Dolnym.
W kategorii SZKOŁA GIMNAZJALNA :  Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wielgusie (z klasami gimnazjalnymi).
W kategorii SZKOŁA PONADGINAZJALNA: I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej.

V miejsce w kategorii SZKKOŁA PODSTAWOWA otrzymała:  Szkoła Podstawowa Nr 25  im. Kornela Makuszyńskiego w Kielcach.

VI miejsce w kategorii SZKKOŁA PODSTAWOWA otrzymała: Szkoła Podstawowa w Górnikach.

VII miejsce w kategorii SZKKOŁA PODSTAWOWA otrzymała:  Szkoła Podstawowa w Kapałowie.

 

Wszystkim uczestnikom konkursu, opiekunom, patronom, członkom komisji, Damianowi Czajce oraz sympatykom
serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w jego XXVIII edycji.

 

W dniu 11 grudnia 2017 r. w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbył się finał konkursu „GWIAZDKA DLA PTAKA”, organizowanego przez naszą jednostkę oraz Wolontariat Pracowniczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Do udziału w uroczystym wręczeniu nagród zaproszono trzy zwycięskie grupy przedszkolne: Publiczne Przedszkole Nr 3 w Busku – Zdroju, Niepubliczne Przedszkole ,,Dziecięcy Raj” w Kobylanach oraz Oddział Przedszkolny ze Szkoły Podstawowej w Miedzierzy, które zebrały największą ilość karmy dla ptaków. Pokarm został przekazany w całości do Ośrodka Pomocy Dzikim Zwierzętom „Ptasi Azyl” w Ostrowie (gm. Chęciny).
Laureaci otrzymali bilety wstępu do Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, drobne upominki, karmniki oraz odznakę „Małego Wolontariusza”, którą nadał każdemu przedszkolakowi Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Pan Adam Jarubas.
W finale konkursu uczestniczył dr Janusz Wróblewski, założyciel Ośrodka Pomocy Dzikim Zwierzętom „Ptasi Azyl”, który podziękował dzieciom za zaangażowanie w zbiórkę karmy dla ptaków oraz uczestnictwo w konkursie. Opowiedział także o swoich podopiecznych, pasjach oraz pracy w Ośrodku. Przedszkolaki miały możliwość poznania zwyczajów sowy płomykówki o imieniu Irena, przebywającej od kilku lat w „Ptasim Azylu”.
Wydarzeniu towarzyszyła wystawa prac plastycznych wykonanych przez grupy przedszkolne biorące udział w konkursie.

 

 

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach składa serdeczne podziękowania:
Panu Jackowi Rogali – Dyrektorowi Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach oraz pracownikom za pomoc w organizacji finału konkursu oraz oprowadzenie po gmachu filharmonii, Pani Jolancie Dziewięckiej oraz Panu Marianowi Sokołowskiemu wraz z podopiecznymi z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu za przygotowanie karmników dla ptaków oraz pomoc w organizacji uroczystości, oraz Panu Pawłowi Kosinowi  – pracownikowi Nadleśnictwa Daleszyce, który umilił  atmosferę podczas finału.

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach wraz z Wolontariatem Pracowniczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza przedszkola z terenu województwa świętokrzyskiego do udziału w konkursie „Gwiazdka dla ptaka”. Zadaniem dzieci jest wykonanie plakatu promującego akcję pomocy ptakom zimą oraz zebranie jak największej ilości karmy, która trafi do Ośrodka Pomocy Dzikim Zwierzętom „Ptasi Azyl” w Ostrowie.

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: nadesłanie karty zgłoszeniowej od dnia 23.10.2017 do 03.11.2017 na adres e-mail: sekretariat@pk.kielce.pl.

Regulamin konkursu oraz Karta Zgłoszeniowa

Wyniki konkursu „GWIAZDKA DLA PTAKA”

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach uprzejmie informuje, iż dnia 24.11.2017r. zakończono zbiórkę ziarna dla ptaków. Do udziału
w konkursie zgłosiło się 30 grup z 15 placówek oświatowych z terenu naszego województwa.  Wyłoniono trzech zwycięzców, którzy zebrali największą ilość karmy. Są to:

– „Grupa V” z Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku – Zdroju z opiekunem Panią Haliną Żądło,

– „Grupa Jagódki” z Niepublicznego Przedszkola ,,Dziecięcy Raj” w Kobylanach z opiekunem Panią Eweliną Skuzą,

– Oddział Przedszkolny ze Szkoły Podstawowej w Miedzierzy z opiekunem Panią Marią Zbróg.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie było również przygotowanie plakatów na temat dokarmiania ptaków zimą. Różnorodność oraz pomysłowość nadesłanych prac, a także wkład włożony w ich przygotowanie skłonił naszą jednostkę do przyznania dodatkowych nagród dla siedmiu grup. Wyróżnienie otrzymują:

-„Grupa Tygryski” z Niepublicznego Przedszkola ,,Przedszkole Bajka” w  Mniowie
z opiekunem Panią Agnieszką Witułą,
– „Grupa Pszczółki” z Niepublicznego Przedszkola ,,Bajkowe Przedszkole” w Stąporkowie
z opiekunem Panią Ksenią Kiniorską,

– „Grupa Słoneczka” z  Przedszkola Samorządowego Nr 42 im. Św. Mikołaja w Kielcach
z opiekunem Panią Bożeną Sołek,
– „Grupa IV” z  Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Suchedniowie z opiekunami Panią Moniką Kamionką oraz Panią Anną Treter-Konefał,
– „Grupa 0b” z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach Scholasterii z opiekunem Panią Iloną Sito,
– „Grupa Wiewiórki” z Publicznego Przedszkola Nr 2 w Busko-Zdroju z opiekunami Panią Beatą Klepacz oraz Panią Sylwią Marzec,

– „Grupa VII” z Przedszkola Samorządowego Nr 40 w Kielcach z opiekunami Panią Katarzyną Piątek oraz Agnieszką Długosz.

Wszystkie grupy wraz z opiekunami biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy, natomiast każda placówka oświatowa dostanie karmnik dla ptaków wykonany przez Wolontariat Pracowniczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz wychowanków z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu. Podziękowania zostaną wysłane drogą pocztową.

Uroczysty finał konkursu, podczas którego wręczone zostaną nagrody dla Finalistów, odbędzie się dnia 11.12.2017r. o godzinie 13:00 w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kiecach. O szczegółach dotyczących finału Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie.

Grupy uczestniczące w konkursie zebrały łącznie: 1809,053 kg  karmy dla ptaków
przebywających w Ośrodku Pomocy Dzikim Zwierzętom „Ptasi Azyl” w Ostrowie. Bardzo dziękujemy za udział i zaangażowanie.

 

FINAŁ XVI EDYCJI
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
„POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI”

W dniach 5-9 czerwca nasza jednostka była gospodarzem finału XVI edycji ogólnopolskiego konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W konkursie wzięły udział parki krajobrazowe  oraz zespoły parków krajobrazowych z  całego kraju.  W tegorocznych zmaganiach uczestniczyło ok. 9 tys. uczniów, a w finale  117 osób,  w tym 64 uczniów ze szkół gimnazjalnych z całej Polski, 16 nauczycieli, 17 koordynatorów wojewódzkich i 20 dyrektorów parków krajobrazowych.
Trzyetapowe rozgrywki finałowe odbyły się   6 czerwca  (wtorek) w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. Wzięły w nich udział 4-osobowe drużyny, które zwyciężyły w konkursach wojewódzkich. W etapie pierwszym naszego konkursu, zadaniem uczestników było  rozwiązanie testu składającego się z 25 pytań. Test obejmował  zagadnienia dotyczące ogólnej wiedzy przyrodniczej i ekologicznej oraz wiedzy o parkach krajobrazowych Polski. W etapie  drugim uczniowie rozpoznawali gatunki roślin i zwierząt chronionych oraz roślin pospolitych. Etap  trzeci to zadanie drużynowe polegające na interpretacji mapy topograficznej. Po komisyjnym podsumowaniu I, II i III etapu pierwsze miejsce zajęła drużyna z woj. podkarpackiego z Gimnazjum Publicznego w Gwoźnicy Górnej. Drugie miejsce przypadło drużynie z woj. świętokrzyskiego z Samorządowego Gimnazjum Nr 2 w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku Zdroju. Trzecie miejsce natomiast  drużyna reprezentująca woj. małopolskie, z Gimnazjum w Łabowej; czwarte drużyna z Publicznego Zespołu Szkół w Suskowoli (woj. mazowieckie); piąte z Publicznego Gimnazjum w Krasocinie (woj. łódzkie); szóste z Gimnazjum w Lwówku Śląskim (woj. dolnośląskie); siódme z  Zespołu  Szkół Ogólnokształcących w Rudach (woj. śląskie); ósme – Gimnazjum nr 2 w Opolu Lubelski (woj. lubelskie); dziewiąte drużyna z Publicznego Gimnazjum w Bogacicy (woj. opolskie); dziesiąte drużyna z Katolickiego Gimnazjum w Kartuzach (woj. pomorskie). Pozostałe sześć drużyn uzyskało ex aequo jedenaste miejsce.
Nagrody ufundował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach i Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Uczniowie otrzymali, w zależności od zajętego miejsca:  plecaki sportowo-turystyczne,   śpiwory, pendrives  32 lub 64 GB. Placówki, które reprezentowali uczestnicy finału (również w zależności od zajętego miejsca) otrzymały: kamery cyfrowe, dyski przenośne 2 tb lub 1 tb, „Biologię” Campbella. Opiekunowie zespołów biorących udział w finale nagrodzeni zostali za swój trud  plecakami  sportowo-turystycznymi.
Nad całością konkursu czuwali metodycy: Pani Anna Szlesińska i Barbara Dziedzic z Samorządowego  Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
Patronatem honorowym konkurs objęli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Świętokrzyski Kurator Oświaty  Kazimierz Mądzik oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu Andrzej Matysiak.
W trakcie pobytu nasi goście  mieli okazję zobaczyć najpiękniejsze zakątki naszego regionu. Zwiedzili  mi.in Jaskinię Raj, Zamek w Chęcinach. Poznali także walory Świętokrzyskiego Parku Narodowego i odbyli  zajęcia warsztatowe w Centrum Geoedukacji – Geopark Kielce na Wietrzni. Na Ponidziu zwiedzili:  Wiślicę, Stadninę Koni w Michałowie oraz ogród florystyczny w Młodzawach Małych  i zapoznali się również z projektem Life + realizowanym przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w zakresie ochrony muraw kserotermicznych i ciepłolubnych dąbrów.

WSZYSTKIM DRUŻYNOM ORAZ ICH OPIEKUNOM JESZCZE RAZ SERDECZNIE GRATULUJEMY.
MAMY NADZIEJĘ, ŻE POBYT NA ZIEMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NA DŁUGO POZOSTANIE IM W PAMIĘCI.
DZIĘKUJEMY RÓWNIEŻ DYREKTOROM PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
I ZESPOŁÓW
PARKÓW ORAZ KOORDYNATOROM ZA OKAZANĄ POMOC PODCZAS CAŁEGO CZASU TRWANIA KONKURSU.

.

Poniżej zamieszczamy test oraz zadania do mapy, z XVI edycji finału Ogólnopolskiego Konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

Zadanie mapa 3 Zadanie mapa klucz MAPA Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6 Test 7 Test 8 Test klucz 1 Test klucz 2 Test klucz 3 Zadanie mapa 1 Zadanie mapa 2

W dniu 24 marca b.r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się finał XXVI edycji wojewódzkiego konkursu pn. „Ekologia, my i region w którym żyjemy” organizowanego przez naszą jednostkę. Wzięło w nim udział 15 czteroosobowych zespołów uczniowskich ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, których prace nadesłane do I etapu otrzymały najwyższą punktację. W etapie finałowym uczniowie rozwiązywali test oraz rozpoznawali chronione gatunki  roślin i zwierząt. Łączna punktacja po pierwszym i drugim etapie decydowała o zajętym miejscu.

Atrakcyjne nagrody dla finalistów, szkół i opiekunów zostały ufundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz  naszej jednostki. Oprawę artystyczną finału  zapewniła Grupa Akrobatycznej REPLAY z Akademii Tańca Dance Fit  z Kielc.

Wszystkim uczestnikom konkursu, opiekunom, patronom, członkom komisji oraz sympatykom serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w jego XXVII edycji.

Wyniki:

W kategorii szkoła podstawowa: 

I miejsce  – Zespół Szkół w Ćmińsku

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Sobkowie

III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Bukowie

IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Jasionnie

V miejsce – Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Zborowie

W kategorii szkoła gimnazjalna: 

I miejsce  – Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Busku Zdroju (Samorządowe Gimnazjum Nr 2)

II miejsce – Zespół Szkół w Ćmińsku

III miejsce – Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku (Gimnazjum Nr 2)

IV miejsce – Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej  (Gimnazjum Nr 1)

V miejsce – Gimnazjum nr 7 im. Stanisława Moniuszki w Kielcach
W kategorii szkoła ponagimnazjalna: 

I miejsce  – Technikum Specjalne dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku Zdroju

II miejsce – Zespół Szkół Nr. 1 im. Mikołaja Kopernika  w  Ostrowcu Świętokrzyskim

III miejsce – I Liceum Ogólnokształcące  im. Tadeusza Kościuszki w  Starachowicach

IV miejsce – VI LO im. Juliusza Słowackiego im. J. Słowackiego w Kielcach

V miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kielcach

This gallery contains 16 photos.

W dniu 15.11.2016r w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się uroczysty finał VI edycji konkursu plastycznego pn. „Eko-ludek”. Wzięło w nim udział 60 finalistów wraz z opiekunami, rodzicami oraz dziadkami. W bieżącym roku tematem konkursu był „Eko-ludek” – zwierzątko, zaprosiliśmy więc jedno z nich, aby osobiście wręczyło zwycięzcom nagrody – był to Wiewiór. Oprawę artystyczną finału zapewniła Agencja Mat Art., która rozruszała wszystkich bez wyjątku. Po zakończeniu wielkiego finału w restauracji Różowy Kontrabas odbył się poczęstunek.

Serdecznie dziękujemy Panu Jarosławowi Machnickiemu – Dyrektorowi Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach za udostępnienie sali widowiskowej, na której odbył się finał.

Dziękujemy za pomoc Pani Jolancie Dziewięckiej wraz z podopiecznymi z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu.

Dziękujemy Agencji Mat Art za uświetnienie imprezy swoimi animacjami.

Dziękujemy wszystkim Finalistom i Uczestnikom tegorocznej edycji konkursu i zapraszamy do udziału w przyszłym roku szkolnym.

Uprzejmie informujemy, iż wysłane do nas prace można odebrać osobiście w Krzyżanowicach Średnich 14 do końca listopada 2016 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Po tym terminie prace pozostaną do dyspozycji organizatora. Zgodnie z regulaminem organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych prac konkursowych oraz danych dot. uczestników konkursu.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach.

Continue reading

Wyniki VI edycji konkursu

SONY DSC            SONY DSC            SONY DSC

SONY DSC            SONY DSC           SONY DSC

Uroczysty finał konkursu, podczas którego wręczone zostaną nagrody dla wszystkich Finalistów, odbędzie się dnia 15.11.2015 o godzinie 10.00 w sali widowiskowej (kinowej) Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 2. O szczegółach dotyczących finału Zwycięzcy zostaną poinformowani listownie.