Mapa strony

Konkursy

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, wzorem lat ubiegłych pragnie zaprosić młodzież z terenu województwa świętokrzyskiego do udziału w konkursie ekologicznym pn. „Ekologia, my i region, w którym żyjemy”. W 2020 roku będzie to już XXIX edycja.
Celem przedsięwzięcia jest wzbudzenie w uczniach zamiłowania i szacunku do środowiska przyrodniczego, uwrażliwienie na jego różnorodność, bogactwo i piękno, a także poszerzenie wiedzy o regionie.
W załączeniu przedkładamy regulamin konkursu.

Regulamin Konkursu

Oświadczenie

Karta zgłoszeniowa

Wyniki I etapu konkursu

komunikat dot. obowiązujących list gatunkowych podczas finału XXIX edycji konkursu

listy_gat_Szkoła_Podstawowa_4_6_ 2020

listy_gat_Szkoła_Podstawowa_7_8_ 2020

listy_gat_Szkoła_Ponadpodstawowa_2020

W dniu 25 kwietnia  b.r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się finał XXVIII edycji  wojewódzkiego  konkursu pn. „Ekologia, my i region, w którym żyjemy” organizowanego przez naszą jednostkę. Wzięło w nim udział 15 czteroosobowych zespołów uczniowskich ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, których prace nadesłane do I etapu otrzymały najwyższą punktację. W etapie finałowym uczniowie rozwiązywali test oraz rozpoznawali chronione gatunki  roślin i zwierząt.

Łączna punktacja po pierwszym i drugim etapie decydowała o zajętym miejscu.

I miejsce zajęły szkoły:

w kategorii SZKOŁA PODSTAWOWA kl. IV-VI:  Zespół Szkolno – Przedszkolny z  Daleszyc
w kategorii SZKOŁA PODSTAWOWA kl. VII-VIIII i  SZKOŁA GIMNAZJALNA:  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z  Buska -Zdroju
w kategorii SZKOŁA PONADGINAZJALNA: Technikum Specjalne dla Niepełnosprawnych Ruchowo z Buska–Zdroju

II  miejsce zajęły szkoły:

w kategorii SZKOŁA PODSTAWOWA kl. IV-VI: Zespół Szkolno – Przedszkolny z Łącznej
w kategorii SZKOŁA PODSTAWOWA kl. VII-VIIII i  SZKOŁA GIMNAZJALNA: Samorządowa Szkoła Podstawowa z Motkowic
w kategorii SZKOŁA PONADGINAZJALNA: Zespół Szkół Nr 1 z Ostrowca Świętokrzyskiego

III  miejsce zajęły szkoły:

w kategorii SZKOŁA PODSTAWOWA kl. IV-VI: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3z Buska -Zdroju
w kategorii SZKOŁA PODSTAWOWA kl. VII-VIIII i  SZKOŁA GIMNAZJALNA: Szkoła Podstawowa z Sobkowa
w kategorii SZKOŁA PONADGINAZJALNA: I Liceum Ogólnokształcące ze  Starachowic

IV miejsce zajęły szkoły:

w kategorii SZKOŁA PODSTAWOWA kl. IV-VI: Szkoła Podstawowa z  Czostkowa
w kategorii SZKOŁA PODSTAWOWA kl. VII-VIIII i  SZKOŁA GIMNAZJALNA: Publiczna Szkoła Podstawowa z Łomna
w kategorii SZKOŁA PONADGINAZJALNA: I Liceum Ogólnokształcące ze  Starachowic

V miejsce zajęły szkoły:

w kategorii SZKOŁA PODSTAWOWA kl. IV-VI: Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostw Sportowego z  Ostrowca Świętokrzyskiego
w kategorii SZKOŁA PODSTAWOWA kl. VII-VIIII i  SZKOŁA GIMNAZJALNA: Szkoła Podstawowa z  Sorbina
w kategorii SZKOŁA PONADGINAZJALNA: Liceum Ogólnokształcące Nr 1 z  Ostrowca Świętokrzyskiego

 

Czas oczekiwania uczniów na wyniki zmagań konkursowych skrócił swoją wspaniałą  opowieścią  o  bocianach  czarnych w woj. świętokrzyskim Pan Krzysztof Dudzik  z Komitetu Ochrony Orłów i jednocześnie Stowarzyszenia MOST. Następnie o swoim kraju – Francji opowiadali wolontariusze  z Programu  Erasmus.

Atrakcyjne nagrody dla finalistów  i opiekunów zostały ufundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz  naszej jednostki, które wręczali zaproszeni goście m.in. Pan Andrzej Pruś – Przewodniczący Sejmiku Województwa.

Wszystkim uczestnikom konkursu, opiekunom, patronom, członkom Komisji Konkursowej, Krzysztofowi Dudzikowi  oraz sympatykom serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w jego XXIX  edycji.

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, wzorem lat ubiegłych pragnie zaprosić młodzież z terenu województwa świętokrzyskiego do udziału w konkursie ekologicznym pn. „Ekologia, my i region, w którym żyjemy”. W 2019 roku będzie  to już XXVIII edycja.
Celem  przedsięwzięcia jest wzbudzenie w uczniach zamiłowania i szacunku do środowiska przyrodniczego, uwrażliwienie na jego różnorodność, bogactwo i piękno, a także poszerzenie  wiedzy o  regionie.
W załączeniu przedkładamy regulamin konkursu.

Regulamin Konkursu

Karta zgłoszeniowa

Oświadczenie

Wyniki I etapu konkursu 2019

KLUCZ ODPOWIEDZI LO

KLUCZ ODPOWIEDZI GIMN

KLUCZ ODPOWIEDZI SZ.P.

Przykładowe pytania LO

Przykładowe pytania kl. VII, VIII i Gimn

Przykładowe pytania konkurs SzP

listy gatunków do rozpoznania gimnazjum 2019 word

listy gatunków do rozpoznania Szkoła Podstawowa 2019 word

listy gatunków do rozpoznania Szkoła Ponadgimnazjalna 2019 word

 

W dniu 26 kwietnia  b.r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się finał XXVII edycji  wojewódzkiego  konkursu pn. „ Ekologia, my i region, w którym żyjemy” organizowanego przez naszą jednostkę. Wzięło w nim udział 15 czteroosobowych zespołów uczniowskich ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, których prace nadesłane do I etapu otrzymały najwyższą punktację. W etapie finałowym uczniowie rozwiązywali test oraz rozpoznawali chronione gatunki  roślin i zwierząt. Łączna punktacja po pierwszym i drugim etapie decydowała
o zajętym miejscu.

Czas oczekiwania uczniów na wyniki zmagań konkursowych skrócił swoją wspaniałą  opowieścią
o przyrodzie,  swojej pracy  i  życiu  w Antarktyce Pan Damian Czajka ze Stowarzyszenia MOST.

Atrakcyjne nagrody dla finalistów  i opiekunów zostały ufundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz  naszej jednostki.

I miejsce w kategorii SZKKOŁA PODSTAWOWA otrzymał:  Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach.
W kategorii SZKOŁA GIMNAZJALNA:  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. S. Staszica  (z klasami gimnazjalnymi) z Buska Zdroju.
W kategorii SZKOŁA PONADGINAZJALNA: Zespół Szkół Nr  1  im. Mikołaja Kopernika w  Ostrowcu Świętokrzyskim.

II miejsce w kategorii SZKKOŁA PODSTAWOWA otrzymała:  Szkoła  Podstawowa w  Ćmińsku.
W kategorii SZKOŁA GIMNAZJALNA :   Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w  Skarżysku-Kamiennej.
W kategorii SZKOŁA PONADGINAZJALNA: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach.

III miejsce w kategorii SZKKOŁA PODSTAWOWA otrzymała:  Szkoła Podstawowa w Sobkowie.
W kategorii SZKOŁA GIMNAZJALNA :   Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Oblęgorku   (Oddział Gimnazjum).
W kategorii SZKOŁA PONADGINAZJALNA: I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu.

IV miejsce w kategorii SZKKOŁA PODSTAWOWA otrzymał:  Zespół Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym  – Szkoła  Podstawowa  w Mokrsku Dolnym.
W kategorii SZKOŁA GIMNAZJALNA :  Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wielgusie (z klasami gimnazjalnymi).
W kategorii SZKOŁA PONADGINAZJALNA: I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej.

V miejsce w kategorii SZKKOŁA PODSTAWOWA otrzymała:  Szkoła Podstawowa Nr 25  im. Kornela Makuszyńskiego w Kielcach.

VI miejsce w kategorii SZKKOŁA PODSTAWOWA otrzymała: Szkoła Podstawowa w Górnikach.

VII miejsce w kategorii SZKKOŁA PODSTAWOWA otrzymała:  Szkoła Podstawowa w Kapałowie.

 

Wszystkim uczestnikom konkursu, opiekunom, patronom, członkom komisji, Damianowi Czajce oraz sympatykom
serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w jego XXVIII edycji.

 

W dniu 11 grudnia 2017 r. w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbył się finał konkursu „GWIAZDKA DLA PTAKA”, organizowanego przez naszą jednostkę oraz Wolontariat Pracowniczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Do udziału w uroczystym wręczeniu nagród zaproszono trzy zwycięskie grupy przedszkolne: Publiczne Przedszkole Nr 3 w Busku – Zdroju, Niepubliczne Przedszkole ,,Dziecięcy Raj” w Kobylanach oraz Oddział Przedszkolny ze Szkoły Podstawowej w Miedzierzy, które zebrały największą ilość karmy dla ptaków. Pokarm został przekazany w całości do Ośrodka Pomocy Dzikim Zwierzętom „Ptasi Azyl” w Ostrowie (gm. Chęciny).
Laureaci otrzymali bilety wstępu do Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, drobne upominki, karmniki oraz odznakę „Małego Wolontariusza”, którą nadał każdemu przedszkolakowi Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Pan Adam Jarubas.
W finale konkursu uczestniczył dr Janusz Wróblewski, założyciel Ośrodka Pomocy Dzikim Zwierzętom „Ptasi Azyl”, który podziękował dzieciom za zaangażowanie w zbiórkę karmy dla ptaków oraz uczestnictwo w konkursie. Opowiedział także o swoich podopiecznych, pasjach oraz pracy w Ośrodku. Przedszkolaki miały możliwość poznania zwyczajów sowy płomykówki o imieniu Irena, przebywającej od kilku lat w „Ptasim Azylu”.
Wydarzeniu towarzyszyła wystawa prac plastycznych wykonanych przez grupy przedszkolne biorące udział w konkursie.

 

 

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach składa serdeczne podziękowania:
Panu Jackowi Rogali – Dyrektorowi Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach oraz pracownikom za pomoc w organizacji finału konkursu oraz oprowadzenie po gmachu filharmonii, Pani Jolancie Dziewięckiej oraz Panu Marianowi Sokołowskiemu wraz z podopiecznymi z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu za przygotowanie karmników dla ptaków oraz pomoc w organizacji uroczystości, oraz Panu Pawłowi Kosinowi  – pracownikowi Nadleśnictwa Daleszyce, który umilił  atmosferę podczas finału.

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach wraz z Wolontariatem Pracowniczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza przedszkola z terenu województwa świętokrzyskiego do udziału w konkursie „Gwiazdka dla ptaka”. Zadaniem dzieci jest wykonanie plakatu promującego akcję pomocy ptakom zimą oraz zebranie jak największej ilości karmy, która trafi do Ośrodka Pomocy Dzikim Zwierzętom „Ptasi Azyl” w Ostrowie.

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: nadesłanie karty zgłoszeniowej od dnia 23.10.2017 do 03.11.2017 na adres e-mail: sekretariat@pk.kielce.pl.

Regulamin konkursu oraz Karta Zgłoszeniowa

Wyniki konkursu „GWIAZDKA DLA PTAKA”

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach uprzejmie informuje, iż dnia 24.11.2017r. zakończono zbiórkę ziarna dla ptaków. Do udziału
w konkursie zgłosiło się 30 grup z 15 placówek oświatowych z terenu naszego województwa.  Wyłoniono trzech zwycięzców, którzy zebrali największą ilość karmy. Są to:

– „Grupa V” z Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku – Zdroju z opiekunem Panią Haliną Żądło,

– „Grupa Jagódki” z Niepublicznego Przedszkola ,,Dziecięcy Raj” w Kobylanach z opiekunem Panią Eweliną Skuzą,

– Oddział Przedszkolny ze Szkoły Podstawowej w Miedzierzy z opiekunem Panią Marią Zbróg.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie było również przygotowanie plakatów na temat dokarmiania ptaków zimą. Różnorodność oraz pomysłowość nadesłanych prac, a także wkład włożony w ich przygotowanie skłonił naszą jednostkę do przyznania dodatkowych nagród dla siedmiu grup. Wyróżnienie otrzymują:

-„Grupa Tygryski” z Niepublicznego Przedszkola ,,Przedszkole Bajka” w  Mniowie
z opiekunem Panią Agnieszką Witułą,
– „Grupa Pszczółki” z Niepublicznego Przedszkola ,,Bajkowe Przedszkole” w Stąporkowie
z opiekunem Panią Ksenią Kiniorską,

– „Grupa Słoneczka” z  Przedszkola Samorządowego Nr 42 im. Św. Mikołaja w Kielcach
z opiekunem Panią Bożeną Sołek,
– „Grupa IV” z  Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Suchedniowie z opiekunami Panią Moniką Kamionką oraz Panią Anną Treter-Konefał,
– „Grupa 0b” z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach Scholasterii z opiekunem Panią Iloną Sito,
– „Grupa Wiewiórki” z Publicznego Przedszkola Nr 2 w Busko-Zdroju z opiekunami Panią Beatą Klepacz oraz Panią Sylwią Marzec,

– „Grupa VII” z Przedszkola Samorządowego Nr 40 w Kielcach z opiekunami Panią Katarzyną Piątek oraz Agnieszką Długosz.

Wszystkie grupy wraz z opiekunami biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy, natomiast każda placówka oświatowa dostanie karmnik dla ptaków wykonany przez Wolontariat Pracowniczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz wychowanków z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu. Podziękowania zostaną wysłane drogą pocztową.

Uroczysty finał konkursu, podczas którego wręczone zostaną nagrody dla Finalistów, odbędzie się dnia 11.12.2017r. o godzinie 13:00 w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kiecach. O szczegółach dotyczących finału Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie.

Grupy uczestniczące w konkursie zebrały łącznie: 1809,053 kg  karmy dla ptaków
przebywających w Ośrodku Pomocy Dzikim Zwierzętom „Ptasi Azyl” w Ostrowie. Bardzo dziękujemy za udział i zaangażowanie.

 

FINAŁ XVI EDYCJI
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
„POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI”

W dniach 5-9 czerwca nasza jednostka była gospodarzem finału XVI edycji ogólnopolskiego konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W konkursie wzięły udział parki krajobrazowe  oraz zespoły parków krajobrazowych z  całego kraju.  W tegorocznych zmaganiach uczestniczyło ok. 9 tys. uczniów, a w finale  117 osób,  w tym 64 uczniów ze szkół gimnazjalnych z całej Polski, 16 nauczycieli, 17 koordynatorów wojewódzkich i 20 dyrektorów parków krajobrazowych.
Trzyetapowe rozgrywki finałowe odbyły się   6 czerwca  (wtorek) w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. Wzięły w nich udział 4-osobowe drużyny, które zwyciężyły w konkursach wojewódzkich. W etapie pierwszym naszego konkursu, zadaniem uczestników było  rozwiązanie testu składającego się z 25 pytań. Test obejmował  zagadnienia dotyczące ogólnej wiedzy przyrodniczej i ekologicznej oraz wiedzy o parkach krajobrazowych Polski. W etapie  drugim uczniowie rozpoznawali gatunki roślin i zwierząt chronionych oraz roślin pospolitych. Etap  trzeci to zadanie drużynowe polegające na interpretacji mapy topograficznej. Po komisyjnym podsumowaniu I, II i III etapu pierwsze miejsce zajęła drużyna z woj. podkarpackiego z Gimnazjum Publicznego w Gwoźnicy Górnej. Drugie miejsce przypadło drużynie z woj. świętokrzyskiego z Samorządowego Gimnazjum Nr 2 w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku Zdroju. Trzecie miejsce natomiast  drużyna reprezentująca woj. małopolskie, z Gimnazjum w Łabowej; czwarte drużyna z Publicznego Zespołu Szkół w Suskowoli (woj. mazowieckie); piąte z Publicznego Gimnazjum w Krasocinie (woj. łódzkie); szóste z Gimnazjum w Lwówku Śląskim (woj. dolnośląskie); siódme z  Zespołu  Szkół Ogólnokształcących w Rudach (woj. śląskie); ósme – Gimnazjum nr 2 w Opolu Lubelski (woj. lubelskie); dziewiąte drużyna z Publicznego Gimnazjum w Bogacicy (woj. opolskie); dziesiąte drużyna z Katolickiego Gimnazjum w Kartuzach (woj. pomorskie). Pozostałe sześć drużyn uzyskało ex aequo jedenaste miejsce.
Nagrody ufundował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach i Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Uczniowie otrzymali, w zależności od zajętego miejsca:  plecaki sportowo-turystyczne,   śpiwory, pendrives  32 lub 64 GB. Placówki, które reprezentowali uczestnicy finału (również w zależności od zajętego miejsca) otrzymały: kamery cyfrowe, dyski przenośne 2 tb lub 1 tb, „Biologię” Campbella. Opiekunowie zespołów biorących udział w finale nagrodzeni zostali za swój trud  plecakami  sportowo-turystycznymi.
Nad całością konkursu czuwali metodycy: Pani Anna Szlesińska i Barbara Dziedzic z Samorządowego  Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
Patronatem honorowym konkurs objęli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Świętokrzyski Kurator Oświaty  Kazimierz Mądzik oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu Andrzej Matysiak.
W trakcie pobytu nasi goście  mieli okazję zobaczyć najpiękniejsze zakątki naszego regionu. Zwiedzili  mi.in Jaskinię Raj, Zamek w Chęcinach. Poznali także walory Świętokrzyskiego Parku Narodowego i odbyli  zajęcia warsztatowe w Centrum Geoedukacji – Geopark Kielce na Wietrzni. Na Ponidziu zwiedzili:  Wiślicę, Stadninę Koni w Michałowie oraz ogród florystyczny w Młodzawach Małych  i zapoznali się również z projektem Life + realizowanym przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w zakresie ochrony muraw kserotermicznych i ciepłolubnych dąbrów.

WSZYSTKIM DRUŻYNOM ORAZ ICH OPIEKUNOM JESZCZE RAZ SERDECZNIE GRATULUJEMY.
MAMY NADZIEJĘ, ŻE POBYT NA ZIEMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NA DŁUGO POZOSTANIE IM W PAMIĘCI.
DZIĘKUJEMY RÓWNIEŻ DYREKTOROM PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
I ZESPOŁÓW
PARKÓW ORAZ KOORDYNATOROM ZA OKAZANĄ POMOC PODCZAS CAŁEGO CZASU TRWANIA KONKURSU.

.

Poniżej zamieszczamy test oraz zadania do mapy, z XVI edycji finału Ogólnopolskiego Konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

Zadanie mapa 3 Zadanie mapa klucz MAPA Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6 Test 7 Test 8 Test klucz 1 Test klucz 2 Test klucz 3 Zadanie mapa 1 Zadanie mapa 2

W dniu 24 marca b.r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się finał XXVI edycji wojewódzkiego konkursu pn. „Ekologia, my i region w którym żyjemy” organizowanego przez naszą jednostkę. Wzięło w nim udział 15 czteroosobowych zespołów uczniowskich ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, których prace nadesłane do I etapu otrzymały najwyższą punktację. W etapie finałowym uczniowie rozwiązywali test oraz rozpoznawali chronione gatunki  roślin i zwierząt. Łączna punktacja po pierwszym i drugim etapie decydowała o zajętym miejscu.

Atrakcyjne nagrody dla finalistów, szkół i opiekunów zostały ufundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz  naszej jednostki. Oprawę artystyczną finału  zapewniła Grupa Akrobatycznej REPLAY z Akademii Tańca Dance Fit  z Kielc.

Wszystkim uczestnikom konkursu, opiekunom, patronom, członkom komisji oraz sympatykom serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w jego XXVII edycji.

Wyniki:

W kategorii szkoła podstawowa: 

I miejsce  – Zespół Szkół w Ćmińsku

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Sobkowie

III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Bukowie

IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Jasionnie

V miejsce – Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Zborowie

W kategorii szkoła gimnazjalna: 

I miejsce  – Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Busku Zdroju (Samorządowe Gimnazjum Nr 2)

II miejsce – Zespół Szkół w Ćmińsku

III miejsce – Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku (Gimnazjum Nr 2)

IV miejsce – Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej  (Gimnazjum Nr 1)

V miejsce – Gimnazjum nr 7 im. Stanisława Moniuszki w Kielcach
W kategorii szkoła ponagimnazjalna: 

I miejsce  – Technikum Specjalne dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku Zdroju

II miejsce – Zespół Szkół Nr. 1 im. Mikołaja Kopernika  w  Ostrowcu Świętokrzyskim

III miejsce – I Liceum Ogólnokształcące  im. Tadeusza Kościuszki w  Starachowicach

IV miejsce – VI LO im. Juliusza Słowackiego im. J. Słowackiego w Kielcach

V miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kielcach