Mapa strony

Konkursy

W dniu 24 marca b.r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się finał XXVI edycji wojewódzkiego konkursu pn. „Ekologia, my i region w którym żyjemy” organizowanego przez naszą jednostkę. Wzięło w nim udział 15 czteroosobowych zespołów uczniowskich ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, których prace nadesłane do I etapu otrzymały najwyższą punktację. W etapie finałowym uczniowie rozwiązywali test oraz rozpoznawali chronione gatunki  roślin i zwierząt. Łączna punktacja po pierwszym i drugim etapie decydowała o zajętym miejscu.

Atrakcyjne nagrody dla finalistów, szkół i opiekunów zostały ufundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz  naszej jednostki. Oprawę artystyczną finału  zapewniła Grupa Akrobatycznej REPLAY z Akademii Tańca Dance Fit  z Kielc.

Wszystkim uczestnikom konkursu, opiekunom, patronom, członkom komisji oraz sympatykom serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w jego XXVII edycji.

Wyniki:

W kategorii szkoła podstawowa: 

I miejsce  – Zespół Szkół w Ćmińsku

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Sobkowie

III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Bukowie

IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Jasionnie

V miejsce – Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Zborowie

W kategorii szkoła gimnazjalna: 

I miejsce  – Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Busku Zdroju (Samorządowe Gimnazjum Nr 2)

II miejsce – Zespół Szkół w Ćmińsku

III miejsce – Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku (Gimnazjum Nr 2)

IV miejsce – Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej  (Gimnazjum Nr 1)

V miejsce – Gimnazjum nr 7 im. Stanisława Moniuszki w Kielcach
W kategorii szkoła ponagimnazjalna: 

I miejsce  – Technikum Specjalne dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku Zdroju

II miejsce – Zespół Szkół Nr. 1 im. Mikołaja Kopernika  w  Ostrowcu Świętokrzyskim

III miejsce – I Liceum Ogólnokształcące  im. Tadeusza Kościuszki w  Starachowicach

IV miejsce – VI LO im. Juliusza Słowackiego im. J. Słowackiego w Kielcach

V miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kielcach

This gallery contains 16 photos.

W dniu 15.11.2016r w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się uroczysty finał VI edycji konkursu plastycznego pn. „Eko-ludek”. Wzięło w nim udział 60 finalistów wraz z opiekunami, rodzicami oraz dziadkami. W bieżącym roku tematem konkursu był „Eko-ludek” – zwierzątko, zaprosiliśmy więc jedno z nich, aby osobiście wręczyło zwycięzcom nagrody – był to Wiewiór. Oprawę artystyczną finału zapewniła Agencja Mat Art., która rozruszała wszystkich bez wyjątku. Po zakończeniu wielkiego finału w restauracji Różowy Kontrabas odbył się poczęstunek.

Serdecznie dziękujemy Panu Jarosławowi Machnickiemu – Dyrektorowi Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach za udostępnienie sali widowiskowej, na której odbył się finał.

Dziękujemy za pomoc Pani Jolancie Dziewięckiej wraz z podopiecznymi z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu.

Dziękujemy Agencji Mat Art za uświetnienie imprezy swoimi animacjami.

Dziękujemy wszystkim Finalistom i Uczestnikom tegorocznej edycji konkursu i zapraszamy do udziału w przyszłym roku szkolnym.

Uprzejmie informujemy, iż wysłane do nas prace można odebrać osobiście w Krzyżanowicach Średnich 14 do końca listopada 2016 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Po tym terminie prace pozostaną do dyspozycji organizatora. Zgodnie z regulaminem organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych prac konkursowych oraz danych dot. uczestników konkursu.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach.

Continue reading

Wyniki VI edycji konkursu

SONY DSC            SONY DSC            SONY DSC

SONY DSC            SONY DSC           SONY DSC

Uroczysty finał konkursu, podczas którego wręczone zostaną nagrody dla wszystkich Finalistów, odbędzie się dnia 15.11.2015 o godzinie 10.00 w sali widowiskowej (kinowej) Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 2. O szczegółach dotyczących finału Zwycięzcy zostaną poinformowani listownie.

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zaprasza uczniów i nauczycieli szkół podstawowych (kl. IV-VI), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w XXVI edycji konkursu ekologicznego pn. „Ekologia, my i region w którym żyjemy”. Na zgłoszenia czekamy do 30 września b.r.

regulamin konkursu

zgłoszenie do konkursu

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych zaprasza do udziału w VI edycji konkursu plastycznego pn. „Eko-ludek – zwierzątko”, organizowanego przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Wojewódzkim Domem Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach.

HASŁO PRZEWODNIE KONKURSU BRZMI: „UCZYMY SIĘ Z EKO-LUDKIEM WTÓRNEGO WYKORZYSTANIA ODPADÓW”.
Do udziału w Konkursie zapraszamy dzieci w wieku 5 i 6 lat z przedszkoli oraz placówek oświatowych z terenu województwa świętokrzyskiego.
W 2016 roku Konkurs odbędzie się w czwartym kwartale. We wrześniu do placówek oświatowych rozesłane zostaną regulaminy, a prace można będzie przesyłać do 14 października.

Regulamin Eko-ludek VI edycja 2016

W dniu 22 marca b.r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się finał XXV edycji  wojewódzkiego  konkursu p.n. „ Ekologia, my i region w którym żyjemy” organizowanego przez naszą jednostkę. Wzięło w nim udział 15 czteroosobowych zespołów uczniowskich ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, których prace nadesłane do I etapu otrzymały najwyższą punktację. W etapie finałowym uczniowie rozwiązywali test oraz rozpoznawali chronione gatunki  roślin i zwierząt. Łączna punktacja po pierwszym i drugim etapie decydowała o zajętym miejscu.
Atrakcyjne nagrody dla finalistów, szkół i opiekunów zostały ufundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz  naszej jednostki. Oprawę artystyczną finału  zapewnił zespół Zlepce z Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 – Samorządowego Gimnazjum Nr 2 w Busku – Zdroju.

Wszystkim uczestnikom konkursu, opiekunom, patronom, członkom komisji oraz sympatykom serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w jego XXVI edycji.

wyniki XXV edycji konkursu

            SONY DSC           

IMG_8583            IMG_8598            IMG_8654

 

W dniu 27 października 2015 r. Komisja Konkursowa wyłoniła 20 zwycięskich prac (10 w kategorii 5-latki i 10 w kategorii 6-latki) V edycji konkursu plastycznego „Eko-ludek”- sławny człowiek. Uroczysty finał konkursu z udziałem autorów zwycięskich prac i ich opiekunów odbędzie się dnia 20 listopada 2015 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Finaliści zostaną poinformowani o zwycięstwie telefonicznie oraz listownie.  Głównym fundatorem nagród w konkursie jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Wszyscy uczestnicy konkursu, którzy nie dostali się do finału, zostaną nagrodzeni dyplomami za udział w konkursie. Dyplomy zostaną wysłane pocztą.
Dziękujemy za tak ogromne zainteresowanie konkursem i zapraszamy do udziału w 2016 roku.

Wyniki Konkursu Ekoludek V edycja

SONY DSC           SONY DSC           SONY DSC            SONY DSC

SONY DSC            SONY DSC           SONY DSC            SONY DSC