Mapa strony

Konkursy

FINAŁ XVI EDYCJI
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
„POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI”

W dniach 5-9 czerwca nasza jednostka była gospodarzem finału XVI edycji ogólnopolskiego konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W konkursie wzięły udział parki krajobrazowe  oraz zespoły parków krajobrazowych z  całego kraju.  W tegorocznych zmaganiach uczestniczyło ok. 9 tys. uczniów, a w finale  117 osób,  w tym 64 uczniów ze szkół gimnazjalnych z całej Polski, 16 nauczycieli, 17 koordynatorów wojewódzkich i 20 dyrektorów parków krajobrazowych.
Trzyetapowe rozgrywki finałowe odbyły się   6 czerwca  (wtorek) w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. Wzięły w nich udział 4-osobowe drużyny, które zwyciężyły w konkursach wojewódzkich. W etapie pierwszym naszego konkursu, zadaniem uczestników było  rozwiązanie testu składającego się z 25 pytań. Test obejmował  zagadnienia dotyczące ogólnej wiedzy przyrodniczej i ekologicznej oraz wiedzy o parkach krajobrazowych Polski. W etapie  drugim uczniowie rozpoznawali gatunki roślin i zwierząt chronionych oraz roślin pospolitych. Etap  trzeci to zadanie drużynowe polegające na interpretacji mapy topograficznej. Po komisyjnym podsumowaniu I, II i III etapu pierwsze miejsce zajęła drużyna z woj. podkarpackiego z Gimnazjum Publicznego w Gwoźnicy Górnej. Drugie miejsce przypadło drużynie z woj. świętokrzyskiego z Samorządowego Gimnazjum Nr 2 w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku Zdroju. Trzecie miejsce natomiast  drużyna reprezentująca woj. małopolskie, z Gimnazjum w Łabowej; czwarte drużyna z Publicznego Zespołu Szkół w Suskowoli (woj. mazowieckie); piąte z Publicznego Gimnazjum w Krasocinie (woj. łódzkie); szóste z Gimnazjum w Lwówku Śląskim (woj. dolnośląskie); siódme z  Zespołu  Szkół Ogólnokształcących w Rudach (woj. śląskie); ósme – Gimnazjum nr 2 w Opolu Lubelski (woj. lubelskie); dziewiąte drużyna z Publicznego Gimnazjum w Bogacicy (woj. opolskie); dziesiąte drużyna z Katolickiego Gimnazjum w Kartuzach (woj. pomorskie). Pozostałe sześć drużyn uzyskało ex aequo jedenaste miejsce.
Nagrody ufundował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach i Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Uczniowie otrzymali, w zależności od zajętego miejsca:  plecaki sportowo-turystyczne,   śpiwory, pendrives  32 lub 64 GB. Placówki, które reprezentowali uczestnicy finału (również w zależności od zajętego miejsca) otrzymały: kamery cyfrowe, dyski przenośne 2 tb lub 1 tb, „Biologię” Campbella. Opiekunowie zespołów biorących udział w finale nagrodzeni zostali za swój trud  plecakami  sportowo-turystycznymi.
Nad całością konkursu czuwali metodycy: Pani Anna Szlesińska i Barbara Dziedzic z Samorządowego  Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
Patronatem honorowym konkurs objęli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Świętokrzyski Kurator Oświaty  Kazimierz Mądzik oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu Andrzej Matysiak.
W trakcie pobytu nasi goście  mieli okazję zobaczyć najpiękniejsze zakątki naszego regionu. Zwiedzili  mi.in Jaskinię Raj, Zamek w Chęcinach. Poznali także walory Świętokrzyskiego Parku Narodowego i odbyli  zajęcia warsztatowe w Centrum Geoedukacji – Geopark Kielce na Wietrzni. Na Ponidziu zwiedzili:  Wiślicę, Stadninę Koni w Michałowie oraz ogród florystyczny w Młodzawach Małych  i zapoznali się również z projektem Life + realizowanym przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w zakresie ochrony muraw kserotermicznych i ciepłolubnych dąbrów.

WSZYSTKIM DRUŻYNOM ORAZ ICH OPIEKUNOM JESZCZE RAZ SERDECZNIE GRATULUJEMY.
MAMY NADZIEJĘ, ŻE POBYT NA ZIEMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NA DŁUGO POZOSTANIE IM W PAMIĘCI.
DZIĘKUJEMY RÓWNIEŻ DYREKTOROM PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
I ZESPOŁÓW
PARKÓW ORAZ KOORDYNATOROM ZA OKAZANĄ POMOC PODCZAS CAŁEGO CZASU TRWANIA KONKURSU.

.

Poniżej zamieszczamy test oraz zadania do mapy, z XVI edycji finału Ogólnopolskiego Konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

Zadanie mapa 3 Zadanie mapa klucz MAPA Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6 Test 7 Test 8 Test klucz 1 Test klucz 2 Test klucz 3 Zadanie mapa 1 Zadanie mapa 2

W dniu 24 marca b.r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się finał XXVI edycji wojewódzkiego konkursu pn. „Ekologia, my i region w którym żyjemy” organizowanego przez naszą jednostkę. Wzięło w nim udział 15 czteroosobowych zespołów uczniowskich ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, których prace nadesłane do I etapu otrzymały najwyższą punktację. W etapie finałowym uczniowie rozwiązywali test oraz rozpoznawali chronione gatunki  roślin i zwierząt. Łączna punktacja po pierwszym i drugim etapie decydowała o zajętym miejscu.

Atrakcyjne nagrody dla finalistów, szkół i opiekunów zostały ufundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz  naszej jednostki. Oprawę artystyczną finału  zapewniła Grupa Akrobatycznej REPLAY z Akademii Tańca Dance Fit  z Kielc.

Wszystkim uczestnikom konkursu, opiekunom, patronom, członkom komisji oraz sympatykom serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w jego XXVII edycji.

Wyniki:

W kategorii szkoła podstawowa: 

I miejsce  – Zespół Szkół w Ćmińsku

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Sobkowie

III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Bukowie

IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Jasionnie

V miejsce – Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Zborowie

W kategorii szkoła gimnazjalna: 

I miejsce  – Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Busku Zdroju (Samorządowe Gimnazjum Nr 2)

II miejsce – Zespół Szkół w Ćmińsku

III miejsce – Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku (Gimnazjum Nr 2)

IV miejsce – Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej  (Gimnazjum Nr 1)

V miejsce – Gimnazjum nr 7 im. Stanisława Moniuszki w Kielcach
W kategorii szkoła ponagimnazjalna: 

I miejsce  – Technikum Specjalne dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku Zdroju

II miejsce – Zespół Szkół Nr. 1 im. Mikołaja Kopernika  w  Ostrowcu Świętokrzyskim

III miejsce – I Liceum Ogólnokształcące  im. Tadeusza Kościuszki w  Starachowicach

IV miejsce – VI LO im. Juliusza Słowackiego im. J. Słowackiego w Kielcach

V miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kielcach

This gallery contains 16 photos.

W dniu 15.11.2016r w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się uroczysty finał VI edycji konkursu plastycznego pn. „Eko-ludek”. Wzięło w nim udział 60 finalistów wraz z opiekunami, rodzicami oraz dziadkami. W bieżącym roku tematem konkursu był „Eko-ludek” – zwierzątko, zaprosiliśmy więc jedno z nich, aby osobiście wręczyło zwycięzcom nagrody – był to Wiewiór. Oprawę artystyczną finału zapewniła Agencja Mat Art., która rozruszała wszystkich bez wyjątku. Po zakończeniu wielkiego finału w restauracji Różowy Kontrabas odbył się poczęstunek.

Serdecznie dziękujemy Panu Jarosławowi Machnickiemu – Dyrektorowi Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach za udostępnienie sali widowiskowej, na której odbył się finał.

Dziękujemy za pomoc Pani Jolancie Dziewięckiej wraz z podopiecznymi z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu.

Dziękujemy Agencji Mat Art za uświetnienie imprezy swoimi animacjami.

Dziękujemy wszystkim Finalistom i Uczestnikom tegorocznej edycji konkursu i zapraszamy do udziału w przyszłym roku szkolnym.

Uprzejmie informujemy, iż wysłane do nas prace można odebrać osobiście w Krzyżanowicach Średnich 14 do końca listopada 2016 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Po tym terminie prace pozostaną do dyspozycji organizatora. Zgodnie z regulaminem organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych prac konkursowych oraz danych dot. uczestników konkursu.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach.

Continue reading

Wyniki VI edycji konkursu

SONY DSC            SONY DSC            SONY DSC

SONY DSC            SONY DSC           SONY DSC

Uroczysty finał konkursu, podczas którego wręczone zostaną nagrody dla wszystkich Finalistów, odbędzie się dnia 15.11.2015 o godzinie 10.00 w sali widowiskowej (kinowej) Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 2. O szczegółach dotyczących finału Zwycięzcy zostaną poinformowani listownie.

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zaprasza uczniów i nauczycieli szkół podstawowych (kl. IV-VI), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w XXVI edycji konkursu ekologicznego pn. „Ekologia, my i region w którym żyjemy”. Na zgłoszenia czekamy do 30 września b.r.

regulamin konkursu

zgłoszenie do konkursu

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych zaprasza do udziału w VI edycji konkursu plastycznego pn. „Eko-ludek – zwierzątko”, organizowanego przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Wojewódzkim Domem Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach.

HASŁO PRZEWODNIE KONKURSU BRZMI: „UCZYMY SIĘ Z EKO-LUDKIEM WTÓRNEGO WYKORZYSTANIA ODPADÓW”.
Do udziału w Konkursie zapraszamy dzieci w wieku 5 i 6 lat z przedszkoli oraz placówek oświatowych z terenu województwa świętokrzyskiego.
W 2016 roku Konkurs odbędzie się w czwartym kwartale. We wrześniu do placówek oświatowych rozesłane zostaną regulaminy, a prace można będzie przesyłać do 14 października.

Regulamin Eko-ludek VI edycja 2016

W dniu 22 marca b.r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się finał XXV edycji  wojewódzkiego  konkursu p.n. „ Ekologia, my i region w którym żyjemy” organizowanego przez naszą jednostkę. Wzięło w nim udział 15 czteroosobowych zespołów uczniowskich ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, których prace nadesłane do I etapu otrzymały najwyższą punktację. W etapie finałowym uczniowie rozwiązywali test oraz rozpoznawali chronione gatunki  roślin i zwierząt. Łączna punktacja po pierwszym i drugim etapie decydowała o zajętym miejscu.
Atrakcyjne nagrody dla finalistów, szkół i opiekunów zostały ufundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz  naszej jednostki. Oprawę artystyczną finału  zapewnił zespół Zlepce z Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 – Samorządowego Gimnazjum Nr 2 w Busku – Zdroju.

Wszystkim uczestnikom konkursu, opiekunom, patronom, członkom komisji oraz sympatykom serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w jego XXVI edycji.

wyniki XXV edycji konkursu

            SONY DSC           

IMG_8583            IMG_8598            IMG_8654