CZĘŚĆ CZWARTA
ZASADY PLANOWANIA PRACY

§ 19. Działalność Zespołu Parków oparta jest na rocznym planie pracy.

§ 20. Roczne plany pracy obejmują:

  1. Węzłowe kierunki w poszczególnych dziedzinach działalności Zespołu Parków, przewidziane do realizacji w danym roku.
  2. Realizowane przez Zespół Parków zadania wynikające z aktów prawnych oraz ustaleń wojewody.
  3. Inne zadania wynikające z bieżących potrzeb w zakresie działania Zespołu Parków.

§ 21. Rozliczenie z wykonania rocznego planu pracy następuje w okresach kwartalnych, a także po zakończeniu roku kalendarzowego.

Start typing and press Enter to search

Skip to content