CZĘŚĆ PIERWSZA
POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ II
ZASADY KIEROWANIA PRACĄ ZESPOŁU PARKÓW

§ 5.1. Pracą Zespołu Parków zgodnie z § 1 pkt 4 Statutu kieruje dyrektor.

§ 5.2. Dyrektor realizuje swoje zadania przy udziale:

 1. Zastępcy dyrektora;
 2. Głównego Księgowego ;
 3. Oddziału d/s edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i organizacyjnych;
 4. Oddziału d/s ochrony krajobrazu.

§ 5.3. Zespół Parków funkcjonuje w mieście Kielce oraz miejscowości Krzyżanowice Średnie, gmina Pińczów.

§ 5.4. W mieście Kielce znajdują się następujące stanowiska pracy i oddziały:

 1. Dyrektor;
 2. Zastępca dyrektora;
 3. Główny Księgowy:

§ 5.5. W mieście Kielce i w miejscowości Krzyżanowice Średnie znajdują się następujące oddziały:

 1. Oddział d/s edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i organizacyjnych.
 2. Oddział d/s ochrony krajobrazu.

§ 5.6. Podział stanowisk pracy na mające swoją siedzibę w mieście Kielce i miejscowości Krzyżanowice Średnie określają zakresy czynności ustalone dla poszczególnych stanowisk pracy.

§ 5.7. W ramach oddziału d/s edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i organizacyjnych tworzy się następujące wieloosobowe stanowiska pracy;

 1. Wieloosobowe stanowisko pracy d/s edukacji ekologicznej i organizacyjnych.
 2. Wieloosobowe stanowisko pracy d/s edukacji ekologicznej.
 3. Wieloosobowe stanowisko pracy d/s ochrony przyrody.

§ 6. Przy dyrektorze działa Rada Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, której zadania określa art. 99 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami).

Start typing and press Enter to search

Skip to content