CZĘŚĆ SZÓSTA
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23. Schemat struktury organizacyjnej Zespołu Parków stanowi załącznik do niniejszego regulaminu organizacyjnego.

§ 24. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia zarządzeniem dyrektora.

Start typing and press Enter to search

Skip to content