Ewidencje

Na bieżąco są prowadzone i aktualizowane ewidencje tekstowe, mapowe i fotograficzne stanu zasobów przyrodniczych, kulturowych i działalności gospodarczej na obszarze Parków Krajobrazowych obejmujące:

 • obiekty ochrony przyrody,
 • parki wiejskie,
 • zasoby wodne,
 • zasoby surowców mineralnych,
 • tereny do rekultywacji,
 • obiekty zabytkowe,
 • szlaki turystyczne i obiekty zagospodarowania turystycznego,
 • obiekty przemysłowe i usługowe,
 • obiekty komunalnej infrastruktury technicznej.

Lustracja

Lustracje terenowe obejmują dokonywanie okresowych kontroli w zakresie:

 • nadzoru nad obiektami chronionymi,
 • oceny gospodarki leśnej i zadrzewieniowej oraz rolnej,
 • oceny realizacji zaleceń zawartych w wydawanych opiniach.

Start typing and press Enter to search

Skip to content