Zapraszamy do udziału w konkursie na Polską Nagrodę Krajobrazową

 w Aktualności

Zapraszamy do udziału w konkursie na Polską Nagrodę Krajobrazową. Organizatorem wymienionego wyżej przedsięwzięciajest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać na stronie http://ochronaprzyrody.gdos.gov.pl/polska-nagroda-krajobrazowa-2020oraz w serwisie aktualności Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Kielcach.

Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, parków narodowych i krajobrazowych oraz regionalnych dyrekcji ochrony środowiska. Celem edycji krajowej konkursu jest wyłonienie polskiej kandydatury do VII edycji konkursu pn. Nagroda Krajobrazowa Rady Europy.

Termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs upływa z dniem 30 listopada 2020 roku. Projekt powinien być dostępny dla społeczeństwa przez okres 3 lat od zgłoszenia i obejmować m.in. działania mające na celu podnoszenie świadomości lokalnej w zakresie wartości i roli krajobrazów.

Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie.

Zobacz również

Start typing and press Enter to search