Wznowienie wydawnictw pt.: „Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy”, „Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy”, „Szaniecki Park Krajobrazowy” i „Parki Krajobrazowe Ponidzia”

 In Zadania dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Wznowienie wydawnictw pt.: „Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy”, „Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy”, „Szaniecki Park Krajobrazowy” i „Parki Krajobrazowe Ponidzia”. Zadanie zostało dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach.

logo_wfosigw_largeinformatory

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Skip to content