Wydanie kalendarza edukacyjnego na 2013

 In Zadania dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

„Wydanie kalendarza edukacyjnego na 2013 rok zawierającego informacje dotyczące wartości przyrodniczych, kulturowych historycznych i krajobrazowych Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych”. Zadanie zostało dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach.

logo_wfosigw_largekalendarz 2013

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Skip to content