We współpracy z Ligą Ochrony Przyrody zorganizowaliśmy na Ponidziu jednodniowe warsztaty przyrodnicze p.n. „Poznaj region, w którym żyjesz”

 In archiwum aktualności

We współpracy z Ligą Ochrony Przyrody oddz. Kielce, zorganizowaliśmy na Ponidziu jednodniowe warsztaty przyrodnicze dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Realizując przesłanie warsztatów p.n. „Poznaj region, w którym żyjesz”, nauczyciele odbyli sesję terenową m.in. na ścieżce dydaktycznej Pińczów – Skowronno, w rezerwacie przyrody Polana Polichno, nad brzegami starorzecza Nidy, w wyrobisku w Gackach. Zwiedzili Górę Św. Anny oraz Pałac Wielopolskich w Chrobrzu. Zajęcia terenowe realizowane podczas wielokilometrowej wędrówki, pozwoliły na poznanie rzadkich, chronionych gatunków roślin i zwierząt występujących na Ponidziu oraz miejsc cennych dla naszej historii.   Wskazały również, jak w oparciu o podstawowe pomoce dydaktyczne przeprowadzić dla uczniów ciekawe zajęcia w terenie, uwrażliwiające na bogactwo przyrody naszego regionu oraz zwiększające świadomość przyrodniczą. Po panelu terenowym, w siedzibie Zespołu w Krzyżanowicach Średnich odbyły się zajęcia stacjonarne. Ich uczestnicy zapoznali się z formami ochrony przyrody na Ponidziu oraz obejrzeli diaporamę pt. „Ponidzie na Ziemi” . Po podsumowaniu warsztatów nauczyciele otrzymali certyfikat ukończenie szkolenia oraz mogli odpocząć przy ognisku.

IMG_3049            IMG_3076            IMG_3272

IMG_3275            IMG_3310

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Skip to content