Warsztaty na Ponidziu

 In Aktualności

W ramach realizacji projektu Life 17 pn. „Renaturyzacja środkowej delty rzeki Nidy” rozpoczęliśmy warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży.  Uczestniczyli w nich uczniowie z Samorządowej  Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II w Brześciu. Pierwsza część zajęć została zorganizowana na terenie wsi Umianowice, gdzie jest realizowany projekt. Uczniowie  brali udział w ćwiczeniach ornitologicznych. Uczestnikom  udało się zaobserwować m.in.  parę błotniaków stawowych w powietrzu. Druga grupa w tym czasie zapoznawała się z fauną i florą rzeki Nidy oraz gatunkami im zagrażającymi.   Zajęcia dodatkowo  uatrakcyjnili przedstawiciele Koła Łowieckiego nr 2 „Św. Huberta” z Pińczowa, którzy przyjechali do Umianowic, aby  zasilić siedlisko w ciekawy gatunek tj.  bażanty.  Do akcji włączone zostały dzieci z naszych warsztatów, którym ta akcja bardzo się spodobała.  Druga część warsztatów organizowanych przez naszą jednostkę została przeprowadzona w Krzyżanowicach Średnich. Młodsi wiekiem uczestnicy przygotowywali opaski z wizerunkiem bociana białego – ptaka objętego ochroną czynną w ramach projektu, a starsi uczestniczyli w grze terenowej tzw. queście, którego treść przybliżała uczestnikom zasady realizacji projektu. Mamy nadzieję, że udało nam się pokazać, może w sposób mniej naukowy a bardziej praktyczny, zagadnienia związane z ochroną przyrody i krajobrazu, w tym pięknym zakątku naszego regionu, jakim jest Ponidzie.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search