Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Umowa na budowę Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice, gmina Kije została podpisana – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

Umowa na budowę Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice, gmina Kije została podpisana

 W Aktualności

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach w dniu 23.03.2020 r. podpisał z Firmą KOMPLEXBUD Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Kielcach, umowę na budowę Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice, gmina Kije.
Koszt budowy ośrodka – 19.700.000 zł.

Inwestycja powstanie na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego w bezpośrednim sąsiedztwie „śródlądowej delty Nidy” oraz kolejki wąskotorowej „Ciuchcia Expres Ponidzie”. Projekt dofinansowano ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę Ośrodka Edukacji Przyrodniczej z 55 miejscami noclegowymi, salą edukacyjno-konferencyjną, pracownią projektowo-badawczą i miejscami noclegowymi dla naukowców i studentów realizujących projekty badawcze. Atrakcją ośrodka będzie „Nidarium” czyli akwarium wielkogabarytowe o pojemności 25 tys. litrów, pokazujące życie w środowisku rzeki Nidy. Zaplanowano również adaptację budynku stacji istniejącej kolejki z przeznaczeniem na cele ekspozycyjne oraz przebudowę wieży ciśnień w celu wykorzystania do obserwacji ornitologicznych.

Celem powstania Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu jest przede wszystkim prowadzenie edukacji przyrodniczej dla dzieci i młodzieży z obszaru województwa świętokrzyskiego, między innymi poprzez organizację terenowych warsztatów edukacji przyrodniczej, kilkudniowych pobytów w ramach „zielonych szkół”, plenerów fotograficznych i plastycznych, obozów naukowych, wycieczek krajoznawczych oraz zajęć rekreacyjnych.
Ośrodek będzie również miejscem organizacji konferencji naukowych, praktyk dla studentów kierunków przyrodniczych oraz realizacji projektów naukowo – badawczych związanych z ochroną środowiska przyrodniczego, a także przyjaznym i otwartym miejscem dla przyrodników, ekologów i turystów z kraju i zagranicy.

Zobacz również

Wpisz interesującą Cię frazę