Szkolenie „Przywrócenie tradycji chowu gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym”

 In Aktualności

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych realizuje zadanie pn.: „Przywrócenie tradycji chowu gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym”.
W dniach 30 i 31 sierpnia 2023 r. w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach odbyło się szkolenie dla przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich.

Tematyką były zagadnienia związane z historią chowu gęsi w Polsce, rodzimymi rasami i odmianami gęsi oraz znaczeniem gęsi kieleckiej jako rasy zachowawczej. Wykłady prowadził Pan dr inż. Kamil Drabik pracownik naukowy Instytutu Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

W szkoleniu, uczestniczyło 70 osób reprezentujących Koła Gospodyń Wiejskich między innymi z terenu gmin: Kije, Wiślica, Imielno, Małogoszcz, Miedziana Góra, Łoniów i Samborzec.

Zadanie pn.: „Przywrócenie tradycji chowu gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym” jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 

 

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Skip to content