Szkolenie „Przywrócenie tradycji chowu gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym”

 In Aktualności

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych przystąpił do realizacji zadania pn.: „Przywrócenie tradycji chowu gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym”.
W dniach 18 i 19 października 2022 r. w nowopowstałym Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach odbyło się szkolenie dla przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich.
Tematyką były zagadnienia związane z historią chowu gęsi w Polsce, rodzimymi rasami i odmianami gęsi oraz znaczeniem gęsi kieleckiej jako rasy zachowawczej. Wykłady prowadził Pan dr inż. Kamil Drabik pracownik naukowy Instytutu Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

W szkoleniu, cieszącym się dużym zainteresowaniem uczestniczyły łącznie 93 osoby reprezentujące Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gmin: Pińczów, Kije, Imielno, Działoszyce, Złota, Daleszyce.
Zadanie pn.: „Przywrócenie tradycji chowu gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym” jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search