„Szkolenie edukacyjne – Ochrona nietoperzy (Chiroptera) okolic Zagnańska (Otulina Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego)”

 In edukacyjne

„Szkolenie edukacyjne – Ochrona nietoperzy (Chiroptera) okolic Zagnańska (Otulina Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego)”.

Czas realizacji edukacji w ramach projektu: listopad 2015 roku.

Celem projektu było zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony nietoperzy i podjęcie próby zmiany negatywnych postaw wobec wobec tej grupy zwierąt tak aby dzieci, młodzież oraz dorośli czyli cała społeczność lokana zracjonalizowała swoje zachowanie i postawy wobec nietoperzy żyjących w okolicach Zagnańska.

Zorganizowanych zostało 36 spotkań studyjnych dla dzieci i młodzieży, oraz 1 spotkanie dla osób dorosłych.

W szkoleniu udział wzięły następujące placówki:

I.

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Chrustach.
 2. Zespół Szkół Podstawowych nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku
 3. Zespół Szkół Podstawowych, Przedszkola i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Samsonowie
 4. Zespół Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku

II.

 1. osoby dorosłe w tym: leśnicy, nauczyciele, pracownicy Urzędu Gminy Zagnańsk, oraz inne osoby zainteresowane problematyką

Przeszkolono 826 dzieci i młodzieży z terenu gminy Zagnańsk. Każda godzina szkolenia edukacyjngo  (45 minut lekcyjnych) zawierała 3 elementy:

Część teoretyczną

– zapoznanie uczestników z tematem szkolenia i zasadami obowiązującymi na zajęciach.

– krótka prezentacja multimedialna na temat życia i zwyczajów nietoperzy. Forma prezentacji umożliwiała dzieciom i młodzieży poznanie:

 • gatunków nietoperzy wystepujących: w Polsce, w Górach Świętokrzyskich ze szczególnym uwzględnieniem terenu gminy Zagnańsk,
 • dobowego i rocznego cyklu życia nietoperzy,
 • rodzajów kryjówek oraz tego kiedy i dlaczego są przez te ssaki wykorzystywane,
 • znaczenia rozmaitych typów ekosystemów wykorzystywanych przez tą grupę zierząt,
 • ich roli w środowisku,
 • najważniejszych zagrożeń dla nietoperzy
 • najprostszych sposobów ochrony tych zwierząt, popartych przykładami z praktyki.

Część praktyczną

Klasy zostały podzielone na mniejsze grupy, każda z nich otrzymała inne zadanie związane
z przedmiotem zajęć. Dzieci miały za zadanie min. przedstawić rodzaje zagrożeń dla nietoperzy, wybrać najdogodniejsze kryjówki względem pór roku, wyjaśnić ich rolę w środowisku, odpowiedzieć na pytania dlaczego gatunek jest ważny i dlaczego należy go chronić. Dzieci i młodzież miały także możliwość prześledzenia własnych stereotypów dotyczących postrzegania tych ssaków, oraz poprawy negatywnego nastawienia do tej grupy ssaków.
Uczestnicy projektu w ramach warsztatów korzystali także z wcześniej zamówionych materiałów, mieli możliwość min. lepienia w gliny nietoperzy oraz ich kryjówek.

Podsumowanie

Zawierało prezentację wyników prac poszczególnych grup, oraz ich omówienie. Jeszcze raz nawiązano do znaczenie tych ssaków.

Trzygodzinne szkolenie (3 godziny zegarowe) dla dorosłych w którym uczestniczyło 27 osób opierało się na prezentacji multimedialnej która pomagała zainteresowanym problamatyką na:

 • poznanie chiropterofauny województwa świętokrzyskiego oraz rozmieszczenie nietoperzy na terenie województwa i gminy,
 • stanu i metod badań tej grupy zwierząt,
 • problemów, potrzeb i sposobów ochrony tych zwierząt popartych przykładami z praktyki.

Szkolenie miało na celu zbudowanie pozytywnego wizerunku tych zwierząt i podejmowało próbę zmiany negatywnego nastawienia do nietoperzy.

Każde szkolenie prowadzone było równolegle przez dwóch doświadczonych prelegentów przyrodników.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Skip to content