„Szkolenia edukacyjne – Ochrona popielicowatych (Gliridae) na terenie Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego”.

 In edukacyjne

„Szkolenia edukacyjne – Ochrona popielicowatych (Gliridae) na terenie Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego”.

W celu podniesienia świadomości ekologicznej  i przyrodniczej młodego pokolenia, jako uzupełnienie realizowanego w okresie od kwietnia do listopada 2016r. projektu przyrodniczego dotyczącego ochrony popielicowatych,  zorganizowano szkolenia studyjne oraz wyjazdowe warsztaty terenowe, którymi objęto  dzieci i młodzież z 5 placówek oświatowych z terenu miasta Kielce.

W projekcie wzięły udział następujące szkoły:

  1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im St. Staszica, ul. L. Staffa 7, Kielce.
  2. Szkoła Podstawowa Nr 34 im. A. Mickiewicza, ul Naruszewicza 25, Kielce.
  3. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8, Szkoła Podstawowa Nr 20 im. N. Małachowej, al.
    Górników Staszicowskich 22 A, Kielce.
  4. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 9 im. A. Dygasińskiego,
    ul. A. Dygasińskiego 6 Kielce.
  5. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im L. Różyckiego, ul. Wojewódzka 12, Kielce.

Celem edukacyjnym zadania było zapoznanie uczniów z żyjącymi w Polsce i województwie świętokrzyskim ssakami z rodziny popielicowatych, ich biologią, ekologią i ochroną oraz wykształcenie wśród dzieci, pozytywnego wizerunku popielicowatych i przekonania o konieczności ich ochrony.

Zorganizowanych zostało 20 jednogodzinnych (45 minut) szkoleń studyjnych oraz 5 wyjazdowych warsztatów terenowych.

Każde szkolenie zawierało 3 elementy:

Część teoretyczną, która obejmowała m.in.: krótką prezentację multimedialną umożliwiającą zapoznanie uczniów z gatunkami popielicowatych występujących w Polsce i województwie świętokrzyskim oraz omówienie rocznego i dobowego cyklu życia, biologii i ekologii popielicowatych jak również zagrożeń i możliwości ochrony tej grupy ssaków.

Cześć praktyczną: Klasy podzielone zostały na mniejsze grupy, w których uczniowie mieli do wykonania określone zadania, łączące w sobie zdobytą wiedzę z umiejętnościami manualnymi. Grupy dzieci klas młodszych (I-III) miały do namalowania sceny z życia popielic, ich ochrony czy też zagrożeń.  Do tego celu wykorzystano zakupione w ramach projektu materiały biurowe, między innymi: bloki, farby, pędzle. Grupy dzieci klas starszych (IV-VI) miały za zadanie przygotować na podstawie zdobytej na zajęciach wiedzy, krótką charakterystykę popielicowatych, opisać w skrócie ich biologię i ekologię lub przedstawić zagrożenia i możliwości ochrony ssaków. Do tego celu wykorzystywały karty  pracy, przygotowane wcześniej przez prelegentów.

Podsumowanie, zawierało prezentację wyników prac poszczególnych grup oraz ich omówienie. Jeszcze raz nawiązano do znaczenia tych gryzoni w ekosystemach leśnych.

W każdej z w/w szkół, odbyły się 4 zajęcia studyjne dla dwóch grup wiekowych: klas I – III oraz IV- VI.

Na zakończenie uczestnicy zajęć otrzymali, jako nagrodę za udział w szkoleniach związanych z projektem, drobne upominki: kubki z  wizerunkiem popielicy oraz maskotki popielicy.

W 5 wyjazdowych warsztatach terenowych, które odbyły się we wrześniu i październiku 2016r. wzięły udział najaktywniejsze klasy z w/w placówek oświatowych. W trakcie pięciogodzinnych (godzina 60 minut) warsztatów terenowych, dzieci mogły zobaczyć siedlisko przyrodnicze charakterystyczne dla ssaków z rodziny popielicowatych, a także poznać sposoby ochrony tej grupy zwierząt w praktyce. Uczestnicy poznali zagrożenia jakie czekają na te gryzonie w ich środowisku naturalnym oraz metody ich minimalizowania.

Zajęcia odbywały się w lasach (objętych projektem) Leśnictwa Sieraków, administrowanych przez Nadleśnictwo Daleszyce oraz na terenie siedziby terenowej Zespołu Świętokrzyskich
i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Niwach Daleszyckich (ośrodek edukacyjno-rekreacyjny). Na zakończenie przygody z tymi uroczymi zwierzątkami odbyły się ogniska.

Dzieciaki były zachwycone i szczęśliwe wracały do domów.

Z projektu edukacyjnego  skorzystali uczniowie z 5 placówek oświatowych, w liczbie:

– 450 uczniów w trakcie szkoleń studyjnych,

– 219 uczniów w trakcie warsztatów terenowych.

Zajęcia prowadzone były przez dwóch doświadczonych edukatorów przyrodników.

Dzięki dofinansowaniu przedsięwzięcia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, mogliśmy zapewnić szkołom m.in bezpłatny przejazd na zajęcia terenowe, zakupić niezbędne materiały do przeprowadzenia szkoleń, wykonać  drobne upominki: kubki z wizerunkiem popielicy i maskotki popielicy oraz sfinansować honoraria dla prowadzących zajęcia.

Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników i stanowiły wyjątkową okazję do poznania interesującej i rzadkiej rodziny ssaków – popielicowatych, ich znaczenia
w przyrodzie i celów ich ochrony. Na podstawie obserwacji uczniów biorących udział w warsztatach, rozmów z nauczycielami oraz z samymi dziećmi można śmiało powiedzieć, że cele szkoleń edukacyjnych projektu zostały osiągnięte.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Skip to content