Szkolenia edukacyjne – Ochrona i zachowanie optymalnych warunków siedlisk przyrodniczych dla populacji jelonka rogacza (Lucanus cervus) na terenie Kozubowskiego Parku Krajobrazowego.

 In edukacyjne

Szkolenia edukacyjne – Ochrona i zachowanie optymalnych warunków siedlisk przyrodniczych dla populacji jelonka rogacza (Lucanus cervus) na terenie Kozubowskiego Parku Krajobrazowego.

Zakończyliśmy cykl warsztatów edukacyjnych dotyczących ochrony jelonka rogacza – jednego z największych chrząszczy w Polsce. W ramach projektu odbyło się 10 wyjazdowych warsztatów terenowych dla uczniów wybranych szkół podstawowych (klas IV-VI)  z okolic Pińczowa (gminy Pińczów, Michałów, Złota).  Z tej formy edukacji skorzystało 265 uczniów. Zadanie miało na celu m.in. poszerzenie wiedzy uczniów na temat ochrony gatunkowej owadów w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem jelonka rogacza. Podczas warsztatów uczestnicy mieli okazję zapoznać się z tym rzadkim owadem, jego budową i ekologią. Mogli poznać środowisko naturalne (siedlisko), w którym żyją te piękne owady. W trakcie zajęć dzieci miały okazję zobaczyć fragment obszaru Kozubowskiego Parku Krajobrazowego z rezerwatem przyrody „Polana Polichno”, stanowiącym charakterystyczne siedlisko dla tego rzadkiego i cennego chrząszcza. W trakcie zajęć w rezerwacie przyrody, dzieci miały możliwość zobaczyć całe bogactwo roślin naczyniowych decyduje o walorze rezerwatu oraz spotkać wiele gatunków roślin chronionych takich jak m.in: len włochaty, dziewięćsił bezłodygowy, storczyk purpurowy, buławnik wielkokwiatowy czy miodownik melisowaty. Grupy szkolne przy pomocy prowadzących zajęcia, wykonywały ćwiczenia, obserwacje oraz  uczestniczyły w zabawach i quizach o tematyce przyrodniczej. Bezpośrednio w terenie uczniowie doskonale przyswajają podstawy wiedzy o środowisku przyrodniczym ucząc się szacunku do otaczającej przyrody. Do projektu włączeni zostali pracownicy Nadleśnictwa Pińczów, którzy w trakcie zajęć terenowych podzielili się własnymi obserwacjami dotyczącymi owadów (ze szczególnym uwzględnieniem jelonka rogacza) oraz doświadczeniami zawodowymi. Jako kolejny element warsztatów zaplanowane zostały zajęcia na terenie szkółki leśnej w Michałowie, obiektu Nadleśnictwa Pińczów, na terenie którego na zakończenie zajęć terenowych odbyły się ogniska. Dzieci mogły obejrzeć szkółkę leśną, zobaczyć jej specyfikę, dowiedzieć się po co tworzone są szkółki leśne, zobaczyć nasadzenia itd.
Na zakończenie warsztatów terenowych, uczestnicy za udział w zajęciach, otrzymali na pamiątkę drobne upominki – kubki z wizerunkiem jelonka rogacza.
Dzięki dofinansowaniu przedsięwzięcia przez WFOŚIGW w Kielcach, mogliśmy zapewnić szkołom m.in bezpłatny przejazd na zajęcia terenowe czy wykonać kubki, które zostały symbolem projektu.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Skip to content