Światowy Dzień Mokradeł

 In Aktualności

2 lutego, w ponad 95 krajach obchodzony jest Światowy Dzień Mokradeł. Jest to ogólnoświatowa kampania, mająca na celu zwiększanie świadomości publicznej w zakresie znaczenia terenów podmokłych oraz promowanie działań prowadzących do ich ochrony. Ustanowiona data nie jest przypadkowa, ponieważ tego dnia przypada również rocznica podpisania w 1971 r. Konwencji Ramsarskiej o obszarach wodno-błotnych, której sygnatariuszami są 172 państwa. Mokradła pełnią istotne funkcje nie tylko dla całej planety, ale również dla społeczeństwa, zaczynając od filtrowania i zaopatrywania w wodę, poprzez ochronę przed powodziami, a kończąc na podtrzymywaniu bioróżnorodności. Tegoroczny temat „Już czas na przywrócenie mokradeł” podkreśla pilną potrzebę priorytetowego podejścia do odtwarzania terenów podmokłych i wzywa wszystkich do podjęcia działań rewitalizacji i odbudowy zdegradowanych terenów podmokłych. Mokradła zanikają trzy razy szybciej niż lasy, co od 1970 r. spowodowało degradację lub całkowite zniknięcie ponad 35% terenów podmokłych. Kluczowe znaczenie ma odwrócenie tego postępowania.

W wydarzenie obchodów Dnia Mokradeł włącza się również Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.  Serdecznie zachęcamy do obejrzenia przygotowanego z tej okazji filmu pt. „Życie na mokradłach”

 

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Skip to content