Rozpoczęliśmy cykl 14-stu warsztatów dla uczniów pn. „Krajobraz rolniczy – dziedzictwo kulturowe polskiej wsi”

 In archiwum aktualności

Rozpoczęliśmy cykl 14-stu warsztatów dla uczniów pn. „Krajobraz rolniczy – dziedzictwo kulturowe polskiej wsi”. Warsztaty, finansowane z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, skierowane są do dzieci i młodzieży z terenów zurbanizowanych. W tym roku uczestnicy poznawać będą zagadnienia związane z produkcją mleka. W programie przewidziano wizytę studyjną w nowoczesnym gospodarstwie mleczarskim Pana Tadeusza Koniecznego z Woli Tesserowej w gm. Małogoszcz oraz warsztaty edukacyjne w Zagrodzie Edukacyjnej „ Ostoja Dworska”, zrzeszonej w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na przykładzie działalności Spółdzielni Mleczarskiej w Wodzisławiu, która jako jedyna w naszym województwie posiada wyroby wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych, uczniowie zapoznają się z nowoczesnymi metodami produkcji tradycyjnych wyrobów mleczarskich, które otrzymuje się z mleka pochodzącego z małych gospodarstw rolnych, zlokalizowanych w najbliższej okolicy. Podczas wycieczki w teren uczestnicy warsztatów zapoznają się z różnorodnością zbiorowisk roślinnych na pastwiskach i łąkach oraz ich wpływie na jakość mleka. Przewidziano również czas na konkursy, naukę przez zabawę oraz na ognisko.

W pierwszych warsztatach udział wzięli uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Kielcach.

http://ksow.pl/fileadmin/static/graf/baner_lewy.gif

SONY DSC            SONY DSC            SONY DSC

SONY DSC            SONY DSC

Następni uczestnicy organizowanych przez nas warsztatów p.n. „Krajobraz rolniczy – dziedzictwo kulturowe polskiej wsi” to uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 19 w Kielcach.

SONY DSC            SONY DSC            SONY DSC

SONY DSC            SONY DSC

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Skip to content