Roboty budowlane

 In Projekty Unijne

opis-roboty-budowlane

 

 

Przed rozpoczęciem robót

 

Przekazanie placu budowy

Przygotowanie terenu budowy

 

Roboty ziemne

 

Badania archeologiczne

Badania archeologiczne – EATAP I

Badaniami objęto powierzchnię ternu przewidzianą dla obiektów kubaturowych tj. budynek D1, D2, D3 i W1.

W wykopach inwestycyjnych zaewidencjonowano, zadokumentowano, a następnie wyeksplorowano struktury archeologiczne związane z pradziejowym osadnictwem w dolinie NIDY, wstępnie interpretowanym z osadnictwem epoki brązu i wczesnej epoki żelaza.

 

Translokacja Stacyjki etap I

Materiały archiwalne

3_inwentaryzacja-_2018-r.

4_rzut_inwent_2018-r.

 

 

Roboty demontażowe

 

Roboty fundamentowe

 

Bud. OEP

 

Bud. Stacyjka

 

Bud. gospodarcze

 

Roboty stanu surowego

Bud OEP

Stacyjka

Bud. gosp.

 

Dach

 

 

Przyłącze wod-kan

 

Roboty zewnętrzne

 

Roboty wewnętrzne

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Skip to content