Rada Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych oraz Posiedzenie Komitetu Sterującego projektu LIFE17 NAT/PL/000018 ,,Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”

 In Aktualności

W dniu 16 grudnia 2022 roku w siedzibie Zespołu w Umianowicach odbyło się posiedzenie Rady Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych oraz Komitetu Sterującego projektu LIFE17 NAT/PL/000018 ,,Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”. Rada jest to organ opiniodawczo – doradczy działający przy Dyrektorze Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach powołany na kadencję 2020 – 2024. Komitet Sterujący stanowi ciało doradcze dla Koordynatora w/w projektu.
W trakcie posiedzenia zarówno członkowie Rady jak i Komitetu Sterującego zapoznali się z zadaniami realizowanymi przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, w szczególności związanych z realizacją projektu, a także głównymi kierunkami działania Zespołu Parków na kolejne lata. Podczas posiedzenia uczestnicy mieli okazję wysłuchać prezentacji na temat historii budowy nowo powstałego Ośrodka Edukacji Przyrodniczej, a następnie dokładnie go zwiedzić. Kolejne posiedzenie zostanie zorganizowane w przyszłym roku.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search