„Ochrona ptaków drapieżnych drogą do zachowania bioróżnorodności”

W 2016 r., od 17 września do 16 października zorganizowaliśmy cykl wyjazdowych warsztatów przyrodniczych zrealizowany wspólnie z Zespołem Szkół Leśnych w Zagnańsku. Warsztatami objęto ponad 500 uczniów z 12-stu szkół podstawowych z Kielc i okolic podmiejskich. Program wycieczek umożliwił uczniom poznanie: historii rozwoju ochrony ptaków szponiastych w Polsce, ich wyglądu i zwyczajów, roli naturalnej selekcji w ekosystemie oraz funkcji sanitarnej drapieżników. Bezpośredni kontakt z podopiecznymi w sokolarni w Zespole Szkół Leśnych w Zagnańsku, stwarzający możliwość dotknięcia żywych ptaków, potrzymania ich na rękawicy, obserwowania zachowań i współpracy z opiekunem, stanowią dla uczniów niecodzienną atrakcję, sprzyjającą utrwaleniu zdobytej wiedzy, chęci jej poszerzania oraz wyrobieniu przekonania o konieczności ochrony ptaków drapieżnych w Polsce, stanowiących bardzo potrzebny w przyrodzie i ważny składnik naszej rodzimej awifauny. Warsztaty dla tak dużej liczby uczniów, odbywające się na terenie Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku w trakcie normalnego dnia nauki, udało się nam zorganizować dzięki przychylności Pani Dyrektor – Anny Kowalskiej oraz grona pedagogicznego. Swój czas poświęcił naszemu edukacyjnemu przedsięwzięciu wieloletni nauczyciel gospodarki łowieckiej oraz opiekun sekcji sokolniczej w Zespole Szkół – Pan Jerzy Pawiński. Dzięki ciekawym prelekcjom uczniowie poznali życie i zwyczaje ptaków w naturze, tajniki hodowli i układania mieszkańców wolierni oraz historie ptaków, które z powodów zdrowotnych trafiły do sokolarni w celach rehabilitacji. Swoich podopiecznych i ich umiejętności prezentowali nam każdorazowo opiekunowie – uczniowie należący do sekcji sokolniczej przy Zespole Szkół. Na zakończenie każdego spotkania odbył się konkurs z wiedzy zapamiętanej przez uczniów podczas zajęć. Dzięki dofinansowaniu z WFOŚIGW mogliśmy zapewnić szkołom bezpłatny przejazd na zajęcia, nagrodzić najpilniejszych uczestników konkursu ciekawymi książkami o tematyce ornitologicznej, a pozostałych uczniów obdarować upominkami związanymi tematycznie z warsztatami. Dzięki dofinansowaniu również uczniowie Zespołu Szkół – opiekunowie ptaków należący do sekcji sokolniczej, odpowiedzialni i bardzo zaangażowani w swoja pracę, poświęcający jej swój czas wolny, otrzymali wyposażenie przydatne w pracy terenowej z podopiecznymi oraz książki o sokolnictwie.

IMG_7176            IMG_7192            IMG_7215

IMG_7218

 

 

Start typing and press Enter to search