„Popularyzacja zagadnień dotyczących ochrony walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych na obszarach Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych – zajęcia warsztatowe w salach dydaktycznych w Kielcach i Krzyżanowicach Średnich”.

 In Zadania dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pn. „Popularyzacja zagadnień dotyczących ochrony walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych na obszarach Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych – zajęcia warsztatowe w salach dydaktycznych w Kielcach i Krzyżanowicach Średnich”.

Całkowity koszt zadania 4 600,00 zł wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW 4 000,00 .

logo_wfosigw_large

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Skip to content