Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Podpisanie porozumienia – akcja „Pomniki dla Natury” – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

Podpisanie porozumienia – akcja „Pomniki dla Natury”

 W Aktualności

W dniu 10.06 br.  w siedzibie naszej jednostki, podpisane zostało porozumienie w sprawie współpracy przy realizacji akcjiPomniki dla Natury”.
Gościem honorowym uroczystość był Członek Zarządu Województwa Pan Marek Jońca. 

Porozumienie podpisali:

 • Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu,
  Pan dr inż. Andrzej Matysiak,
 • Prezes Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki
  w Staszowie,
  Pan Jacek Piwowarski i Wiceprezes Pani Maria Swatek,
 • Organizacja Natura z Woli Osowej, reprezentowana przez
  Pana Grzegorza Sowińskiego,
 • Dyrektor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, Pan Tomasz Hałatkiewicz,
 • Prezes Ligi Ochrony Przyrody, Zarządu Okręgu w Kielcach,
  Pani Beata Antoszewska,
 • Wiceprezes Ligi Ochrony Przyrody, Zarządu Okręgu w Tarnobrzegu, Pan Janusz Wepsięć,
 • Prezes Ligi Ochrony Przyrody, Zarządu Okręgu w Radomiu,
  Pani Elżbieta Molenda.

Porozumienie ma na celu współpracę stron w obszarze ochrony przyrody, a w szczególności realizację przedsięwzięć zmierzających do objęcia ochroną nowych pomników przyrody – drzew, grup drzew lub innych tworów przyrody nieożywionej (skały, głazy, źródła i inne), a także działań informacyjnych i edukacyjnych.

Zobacz również

Wpisz interesującą Cię frazę