Pierwsze posiedzenie Rady Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych nowej kadencji na lata 2020-2024

 w Aktualności

W czwartek 23 września br. w Samorządowej Instytucji Kultury Kasztelania w Kijach odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w nowej kadencji na lata 2020-2024. Rada powołana na pięcioletnią kadencję jest organem opiniodawczo – doradczym przy Dyrektorze Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.
W posiedzeniu uczestniczył członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Pan Marek Jońca oraz Pan Artur Konarski przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
W wyniku głosowania jawnego wybrano Prezydium Rady w składzie: przewodniczący – Pan Robert Płaski, wiceprzewodniczący  – Pani Aldona Sobolak oraz czterech członków. Po podjęciu uchwały przyjmującej Regulamin Rady Zespołu, członkowie Rady zapoznali się z zadaniami realizowanymi  przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych oraz głównymi kierunkami działań na lata następne.
Członkom Rady przedstawiono zaawansowanie prac związanych z realizacją projektu LIFE pn.: „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”. W ramach projektu prowadzone jest m.in. przywrócenie naturalnych procesów hydrologicznych i bioróżnorodności unikatowej w skali Europy śródlądowej delty rzeki Nidy. Członkowie Rady zapoznali się również z postępami budowy Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach.

Zobacz również

Start typing and press Enter to search