OZNAKOWANIE NIEBEZPIECZNYCH MIEJSC NAD RZEKĄ NIDĄ NA TERENIE NADNIDZIAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

 In Aktualności

Na podstawie art. 4, ust. 2 pkt, ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 714), podmiotem odpowiedzialnym za  zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych położonych w granicach parku krajobrazowego jest dyrektor tego parku krajobrazowego.

Zgodnie z wymogami w/w ustawy na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego nad rzeką Nidą zamontowano 12 znaków „KĄPIEL ZABRONIONA”.

Oznakowano, miejsca zakazujące kąpieli:

  • Rudawa, gm. Złota –  1 znak
  • Nieprowice gm. Złota – 1 znak
  • Niegosławice gm. Złota – 5 znaków
  • Ostrów gm. Wiślica – 4 znaki
  • Czarkowy gm. Nowy Korczyn – 1 znak

Jednocześnie przypominamy – na podstawie art. 55 Kodeksu wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2151 z późn. zm.) – kto kąpie się w miejscu, w którym jest to zabronione, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Skip to content