„Opracowanie dokumentacji do utworzenia Sandomierskiego Parku Krajobrazowego charakteryzującej wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe obszaru proponowanego do objęcia ochroną”

 In Zadania dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – „Opracowanie dokumentacji do utworzenia Sandomierskiego Parku Krajobrazowego charakteryzującej wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe obszaru proponowanego do objęcia ochroną”. Całkowity koszt zadania: 90 000,00 zł, wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach: 80 000,00 zł.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Skip to content