Odbyła się I Ogólnopolska Konferencja pn. „Inwentaryzacje i monitoring przyrodniczy w parkach krajobrazowych”

 In Aktualności

W dniach 30.09 – 01.10.2021 r. uczestniczyliśmy w I Ogólnopolskiej Konferencji pn. „Inwentaryzacje i monitoring przyrodniczy w parkach krajobrazowych” INWENT 2021. Organizatorem konferencji był Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych. Podczas sesji referatowej wygłoszony został przez pracownika zespołu ds. ochrony krajobrazu referat nt. „Wykorzystania inwentaryzacji przyrodniczych do opracowania projektu planu ochrony Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego przez pracowników Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach”. Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z tematyką zadań realizowanych przez parki krajobrazowe w Polsce w zakresie inwentaryzacji i monitoringu flory i fauny oraz systemem GIS funkcjonującym w Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search