Nowe tablice informacyjne o parkach krajobrazowych i rezerwatach przyrody na Ponidziu!

 w Aktualności

Z inicjatywy Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE, uczestniczącej w realizacji projektu ŚWIAT w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, pracownicy zespołu ds. ochrony krajobrazu wzięli udział w opracowaniu merytorycznym i graficznym tablic informacyjnych.
Znajdujące się w Powiecie Pińczowskim, w miejscowościach: Chroberz, Michałów, Pełczyska oraz w pobliżu rezerwatów: „Polana Polichno” i „Wroni Dół” tablice, przybliżają wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe Ponidzia.
Turyści, przemierzający szlaki powiatu pińczowskiego oraz mieszkańcy, będą mogli poszerzyć swoją wiedzę o tym obszarze, a także poznać najciekawsze gatunki flory i fauny oraz piękne krajobrazy i obiekty kultury materialnej utrwalone na barwnych fotografiach.

Zobacz również

Start typing and press Enter to search