Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Nowe tablice informacyjne o parkach krajobrazowych i rezerwatach przyrody na Ponidziu! – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

Nowe tablice informacyjne o parkach krajobrazowych i rezerwatach przyrody na Ponidziu!

 W Aktualności

Z inicjatywy Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE, uczestniczącej w realizacji projektu ŚWIAT w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, pracownicy zespołu ds. ochrony krajobrazu wzięli udział w opracowaniu merytorycznym i graficznym tablic informacyjnych.
Znajdujące się w Powiecie Pińczowskim, w miejscowościach: Chroberz, Michałów, Pełczyska oraz w pobliżu rezerwatów: „Polana Polichno” i „Wroni Dół” tablice, przybliżają wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe Ponidzia.
Turyści, przemierzający szlaki powiatu pińczowskiego oraz mieszkańcy, będą mogli poszerzyć swoją wiedzę o tym obszarze, a także poznać najciekawsze gatunki flory i fauny oraz piękne krajobrazy i obiekty kultury materialnej utrwalone na barwnych fotografiach.

Zobacz również

Wpisz interesującą Cię frazę