Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Niezwykłe krzyże na Ponidziu – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

Niezwykłe krzyże na Ponidziu

 W Aktualności

Przemierzając Ponidzie w okolicach miejscowości Grotniki Duże i Grotniki Małe w gminie Nowy Korczyn, pracownicy zespołu ds. ochrony krajobrazu dokonali lustracji obiektów kultury materialnej.
Szczególną uwagę zwrócili na dwa niezwykle piękne prawdopodobnie XIX-wieczne krzyże drewniane oraz figurę Matki Boskiej z 1686 roku, jedną z najstarszych figur na Ponidziu.
Drewniane krzyże, wykonane w podobnym stylu, mają wysokość około 6 m. Na każdym z nich znajduje się pełnoplastyczna, drewniana postać Chrystusa Ukrzyżowanego. Na belce pionowej słabo widoczne są narzędzia Męki Pańskiej. Na jednym z krzyży, nad Ukrzyżowanym Chrystusem, znajduje się półkolisty blaszany daszek z płaskorzeźbą Boga Ojca, który patrzy w dół i ramionami stara się objąć swojego Syna.

Zobacz również

Wpisz interesującą Cię frazę