Niezwykłe krzyże na Ponidziu

 w Aktualności

Przemierzając Ponidzie w okolicach miejscowości Grotniki Duże i Grotniki Małe w gminie Nowy Korczyn, pracownicy zespołu ds. ochrony krajobrazu dokonali lustracji obiektów kultury materialnej.
Szczególną uwagę zwrócili na dwa niezwykle piękne prawdopodobnie XIX-wieczne krzyże drewniane oraz figurę Matki Boskiej z 1686 roku, jedną z najstarszych figur na Ponidziu.
Drewniane krzyże, wykonane w podobnym stylu, mają wysokość około 6 m. Na każdym z nich znajduje się pełnoplastyczna, drewniana postać Chrystusa Ukrzyżowanego. Na belce pionowej słabo widoczne są narzędzia Męki Pańskiej. Na jednym z krzyży, nad Ukrzyżowanym Chrystusem, znajduje się półkolisty blaszany daszek z płaskorzeźbą Boga Ojca, który patrzy w dół i ramionami stara się objąć swojego Syna.

Zobacz również

Start typing and press Enter to search