Monografia Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego

 In Aktualności

W listopadzie br. została wydana Monografia Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego pod redakcją prof. Anny Świercz.

Wydawcy: Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, UJK, KTN

Tom Monografia Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego jest czwartym z serii Parki krajobrazowe regionu świętokrzyskiego. Do tej pory ukazały się Monografia Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego (2010), Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego (2012) i Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego ( 2014).

Podobnie jak w poprzednich książkach, treść to kompendium wiedzy dotyczącej wszystkich elementów składających się na holistyczny obraz tego niezwykłego skrawka przyrody. Monografia została napisana przez zespół naukowców, specjalistów (łącznie 35 autorów!), doskonale znających obszar Parku i jego otuliny, często prowadzących tu wieloletnie badania. Gwarantuje to, że zainteresowany czytelnik uzyska wiedzę kompletną, aktualną i zweryfikowaną  podczas badań i lustracji terenowych. Przygotowanie tak obszernego materiału wiązało się ze żmudnym procesem zbierania oryginalnych danych, których próżno szukać w zasobnych internetowych.

Tom jest recenzowany, starannie wydany, posiada bogatą szatę graficzną.

(ze wstępu do książki) Anna Świercz

Wyjątek z jednej z recenzji przygotowanej przez prof. dr hab. Józefa Krzysztofa Kurowskiego

„Liczna grupa autorów – doświadczonych badaczy dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu świętokrzyskiego, pod kierunkiem profesor Anny Świercz przygotowała interdyscyplinarną monografię Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego o wysokich walorach poznawczych. Jest to swoiste kompendium wiedzy o niemal wszystkich składnikach środowiska przyrodniczego i różnorodnych wartościach historyczno-kulturowych, krajoznawczych oraz turystycznych północno-zachodniego przedpola Gór Świętokrzyskich.

Liczne mapy, ryciny, zestawienia tabelaryczne i fotografie wzbogacają treść książki i dokumentują aktualny stan zachowania S-O PK. Monografia jest adresowana do wszystkich zainteresowanych geologią regionu, historią eksploatacji piaskowców i rud żelaza, dawnym lokalnym hutnictwem i działalnością metalurgiczną, a także przyrodą żywą, wszystkimi jej komponentami – różnymi grupami organizmów, problemami ich zagrożeń, ochrony, i wreszcie obiektami kultury materialnej oraz możliwościami rozwoju turystyki i korzystania z różnorodnych form wypoczynku w pięknym krajobrazie i w kontakcie z naturą”.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search