Monitoring popielicy szarej na terenie Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego

 In przyrodnicze

„Monitoring popielicy szarej na terenie Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego”

Informacje o projekcie

Wnioskodawca: Województwo Świętokrzyskie – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Termin realizacji: 24.06.2019r. do 30.09.2019r.

Powierzchnia objęta projektem i miejsce realizacji:

Obszar projektu obejmuje powierzchnię 249 ha. Projekt realizowany jest na terenie Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego i częściowo Obszaru Natura 2000 Lasy Cisowsko – Orłowińskie PLH260040, w powiecie kieleckim, w gminie Daleszyce, obręb Niwy Daleszyckie i Widełki, w gminie Bieliny, obręb Makoszyn. Grunty, na których realizowany jest projekt stanowią własność Skarbu Państwa i znajdują się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Daleszyce, Leśnictwo Sieraków i Włochy oraz Nadleśnictwo Łagów, Leśnictwo Widełki.

Całkowity koszt zadania: 8 500,00 zł (brutto), wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW wynosi – 6 800,00 zł.

Cele projektu:

Określenie liczebności i stanu populacji popielicy szarej, na terenie C-OPK w lasach Nadleśnictwa Daleszyce i Nadleśnictwa Łagów.
Wskazanie ewentualnych zagrożeń dla obu subpopulacji oraz zaproponowanie sposobów ich ochrony.
Opracowanie mapy rozmieszczenia popielicy szarej na terenie C-OPK w lasach Nadleśnictwa Łagów, Leśnictwo Widełki.
Opracowanie mapy rozmieszczenia popielicy szarej na terenie C-OPK w lasach Nadleśnictwa Daleszyce, Leśnictwo Sieraków i Włochy.

Powyższe cele realizowane będą poprzez:

Wykonanie prac terenowych obejmujących prace inwentaryzacyjne oraz wykonanie dokumentacji zdjęciowej:

  1. inwentaryzacja budek rozwieszonych w roku 2015 w Leśnictwie Sieraków i Włochy, Nadleśnictwo Daleszyce oraz w roku 2016 w Leśnictwie Widełki, Nadleśnictwo Łagów,
  2. oczyszczenie zinwentaryzowanych budek ze starych gniazd,
  3. inwentaryzacja liczebności i stanu populacji popielicy szarej, na terenie C-OPK w lasach Nadleśnictwa Daleszyce i Nadleśnictwa Łagów poprzez kontrolę zajętości budek lęgowych,
  4. wykonanie dokumentacji zdjęciowej z prowadzonych prac inwentaryzacyjnych (budek
    i popielic) oraz związanych z czyszczeniem budek ze starych gniazd (minimum 10 zdjęć
    z każdej z wymienionych wyżej czynności tj. co najmniej 30 zdjęć) oddzielnie dla każdego
    z Nadleśnictw. Razem co najmniej 60 zdjęć.

Wykonanie prac kameralnych w zakresie:

– zestawienia informacji inwentaryzacyjnych zebranych w trakcie prac terenowych,

– przygotowania mapy rozmieszczenia popielicy szarej na terenie C-OPK w lasach Nadleśnictwa Daleszyce, Leśnictwo Sieraków i Włochy w formacie JPG lub PDF oraz
w postaci plików SHP,

–  przygotowania mapy rozmieszczenia popielicy szarej na terenie C-OPK w lasach Nadleśnictwa Łagów, Leśnictwo Widełki w formacie JPG lub PDF oraz w postaci plików SHP,

– zestawienia wykonanej w terenie dokumentacji zdjęciowej, oddzielnie dla każdego
z Nadleśnictw,

– sporządzenia sprawozdania z realizacji zadania w formie tekstowej i elektronicznej zapisanej na płycie CD – 3 egz.

Zakończenie całości prac związanych z realizacją Zadania – prace terenowe + prace kameralne (mapy i opracowania) przewidziano na dzień 30 września 2019 r.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Skip to content