Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

 In Aktualności

Wczoraj tj. 22 maja na całym świecie obchodzony był  Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej, która ma znaczący  wpływ na  zrównoważony rozwój.
Na ogromne znaczenie różnorodności biologicznej zwrócono uwagę podczas Światowego Szczytu Zrównoważonego Rozwoju w Johannesburgu. Wtedy to podkreślono, że różnorodność biologiczna – wraz z wodą, energią, zdrowiem i rolnictwem – to dziedziny wokół których powinna skupić się działalność człowieka w celu poprawy sytuacji na świecie.
Zachowanie różnorodności biologicznej to nie tylko wyzwanie dla rządów. To zadanie również dla organizacji międzynarodowych i poza-rządowych, sektora prywatnego, władz lokalnych i NAS WSZYSTKICH. Należy zmienić destrukcyjny sposób postępowania. Należy przestać niszczyć środowisko naturalne.
Różnorodność biologiczna to dziedzictwo ludzkości, które należy chronić. Trzeba zadbać o to by nie naruszać istniejących eko-systemów na Ziemi. Należy zwiększyć świadomość o ogromnym znaczeniu różnorodności biologicznej dla świata, o zagrożeniach, które prowadzą do pogorszenia sytuacji i skutkach zachwiania tej równowagi.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Skip to content