„Jednodniowe wyjazdy edukacyjno – przyrodniczo – krajoznawcze po obszarze śródlądowej delty rzeki Nidy na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny”

 In Zadania dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

„Jednodniowe wyjazdy edukacyjno – przyrodniczo – krajoznawcze po obszarze śródlądowej delty rzeki Nidy na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie do 10 000,00 zł.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Skip to content