Festyn z Okazji Dnia Bociana

 In Aktualności

Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura” od 2003 roku 31 maja obchodzony jest Dzień Bociana Białego. Z tej okazji w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach wspólnie z Zespołem Projektu Life4delta zorganizowaliśmy festyn ekologiczny połączony z finałem konkursu plastycznego pn. ,,Bocian biały naszym sąsiadem”.

Konkurs adresowany był do uczniów klas:  I – IV szkół podstawowych z terenu woj. świętokrzyskiego.

Komisja Konkursowa dokonała oceny prac i wyłoniła laureatów:

I miejsce: Maja Dziopa ze Szkoły Podstawowej w Miąsowej,

II miejsce: Adam Chlebicki z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy,

III miejsce: Zofia Swat ze Szkoły Podstawowej w Młodzawach.

Ponadto Komisja wyróżniła dwie prace plastyczne: Wojciecha Gdaka ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „ZŁOTE SERCE” w Pińczowie oraz Anastazji Kot ze Szkoły Podstawowej w Miąsowej.

Uczniowie otrzymali nagrody indywidualne.
Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczniom oraz ich opiekunom dziękujemy za udział w konkursie plastycznym i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych, organizowanych przez ZŚiNPK.
Podczas festynu wszyscy doskonale bawili się na warsztatach edukacyjno – przyrodniczych, specjalnie przygotowanych dla młodych przyrodników.

Szczególnie podziękowania składamy naszym współorganizatorom: 

– Lasom Państwowym – Nadleśnictwu Pińczów,

– Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach,

– KRUS – Oddział Regionalny w Kielcach –  placówka terenowa w Pińczowie,

– Ochotniczej Straży Pożarnej w Kijach,

– Komendzie Powiatowej Policji w Pińczowie.

Uczestnikom dziękujemy za wspólną zabawę i miłą atmosferę podczas Festynu.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Skip to content