Wystawy stałe

Wystawy prezentowane są  w miejscach licznie uczęszczanych przez wycieczki szkolne, turystów zorganizowanych i niezorganizowanych oraz interesantów i uczestników narad w budynkach instytucji publicznych.

ekspozycja przyrodniczo – geologiczna, dotycząca terenu Ponidzia w Muzeum Regionalnym w Pińczowie

ekspozycja prezentująca zbiory entomologiczne w sali dydaktycznej budynku Zespołu w Krzyżanowicach

ekspozycja pn. Parki Krajobrazowe Ponidzia w budynku Zespołu w Krzyżanowicach

Start typing and press Enter to search