Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w swoich siedzibach w Kielcach przy ulicy Łódzkiej oraz w Krzyżanowicach Średnich k/Pińczowa posiada sale dydaktyczne umożliwiające jednorazowe przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla 30 osób. Sale wyposażone są w sprzęt audio-wideo oraz w różne pomoce dydaktyczne, (mapy, tablice dydaktyczne, mikroskopy stereoskopowe), które mają w sposób bardziej efektywny i ciekawy przybliżać dzieciom zagadnienia dotyczące przyrody. Zajęcia mogą być kontynuowane na ścieżkach dydaktycznych wokół siedzib Zespołu. Tu proponujemy wykorzystanie takich pomocy dydaktycznych jak: lupy, kompasy, lornetki.

Nie zapomnieliśmy o miejscu w którym dzieci będą mogły odpocząć i wypełnić uprzednio przez nas przygotowane karty pracy, które są krótkim podsumowaniem zdobytych informacji.

Od 2014 prowadzimy również  zajęcia na przyrodniczej ścieżce usytuowanej wokół   naszego ośrodka   edukacyjno-rekreacyjnego w Niwach   Daleszyckich – teren Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego. Ścieżka  wyposażona jest w bogatą  infrastrukturę edukacyjną   obejmującą m.in.   „światowidy” (sześciany zdobione motywami np.: pokrój – liść – owoc – kora drzewa ); „wrzutki” –  ,,Jakie to drzewo”, ,,Jaki to ptak”  (gra polega na wrzucaniu  woreczków z odpowiednimi nazwami  gatunków drzew/ptaków); „Skocznię” – kto ile może skoczyć? ( to konstrukcja około 7 m długości i 1 m szerokości z podziałką na zasadzie mega linijki, gdzie są pokazane rekordy zwierząt w skokach. W sklejkę stanowiącą podziałkę włożono ilustracje z sylwetkami zwierząt); „zgaduj zgadulę” (gra służy do rozpoznawania przedmiotów za pomocą zmysłu dotyku, składa się z 8  skrzynek  w których można umieścić dowolne ,,skarby przyrody”). Ponadto na ścieżce zainstalowano niewielką ambonę dla dzieci, stanowiącą  dogodny punkt obserwacyjny oraz fotościankę. Zajęcia na ścieżce dla starszej młodzieży mogą stanowić ostatni przystanek po warsztatach terenowych przeprowadzanych na obszarze  Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, natomiast dla  młodszych uczniów  organizujemy  samodzielne  warsztaty przyrodnicze z wykorzystaniem ww. infrastruktury.

 

Serdecznie zapraszamy na organizowane przez naszą jednostkę warsztaty ekologiczne.

 

Kontakt:
Zespół  ds.  Edukacji Ekologicznej

Siedziba  w Kielcach:
tel. 041-345 58 80 wew. 26 lub 25

Siedziba w Krzyżanowicach Średnich:

tel. 041-35-717-11

 

Start typing and press Enter to search

Skip to content