Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Wody

 w Aktualności

Światowy Dzień Wody został ustanowiony rezolucją z 22 grudnia 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro (Brazylia). Obchodzony corocznie, 22 marca, w celu podniesienia świadomości, jak wielką rolę w naszym życiu odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. Wody zaczyna brakować w miejscach, w których dotychczas było jej pod dostatkiem. Obecnie ponad 2 mld ludzi na świecie nie mają dostępu do czystej wody pitnej, problem ten dotyka 100 mln mieszkańców Europy. W ciągu najbliższej dekady dostępność czystej i bezpiecznej wody pitnej może spaść aż o 40 %. Wartość wody to zdecydowanie więcej niż jej cena, dlatego wspólnie oszczędzajmy i dbajmy o nią, dla środowiska oraz przyszłych pokoleń!

Zobacz również

Start typing and press Enter to search