Badania źródeł na Ponidziu

 In Aktualności

W malowniczy krajobraz Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych wpisują się liczne źródła. Wypływają one ze skał różnego wieku i pochodzenia, np. margli, wapieni czy gipsów. Charakteryzuje je zróżnicowany skład chemiczny, np. źródła związane ze skałami gipsowymi mają podwyższoną zawartość siarczanów. Najbardziej znane są źródła występujące w miejscowościach Owczary czy Szczerbaków. 

W dniach 23 i 24 października b.r. z Panem dr hab. Arturem Zielińskim prof. UJK i studentami z Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uczestniczyliśmy w rekonesansie źródeł na Ponidziu. Z ponad 20 obiektów zostały pobrane próbki, które będą wykorzystane do przeprowadzenia szczegółowych analiz właściwości fizyko-chemicznych wód. Na miejscu wykonywano pomiary temperatury, odczynu i przewodności elektrycznej wody.

Efektem badań będzie opracowanie dotyczące źródeł mineralnych Ponidzia.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search