Mapa strony

7 grudnia,  przy siedzibie naszej jednostki w Kielcach, odbyły się pierwsze warsztaty w ramach „Akcji KARMNIK – obrączkowanie ptaków zimą”. Nasza jednostka wspólnie ze Stowarzyszeniem Psychoedukacyjno – Przyrodniczym  M.O.S.T. zorganizuje kolejne  spotkania  14 grudnia,  4 i 25  stycznia oraz  8 i 22 lutego 2019 roku.  Wspólne działania wpisują się w ogólnopolską akcję „KARMNIK 2018/2019”. Polega ona na chwytaniu ptaków w sieci ornitologiczne, rozstawiane w pobliżu miejsc ich regularnego dokarmiania a następnie obrączkowaniu. Jest to również doskonała metoda umożliwiająca określanie liczebności zimujących u nas ptaków. Ponadto celem projektu jest poznanie pochodzenia ptaków łapanych przy naszych karmnikach, badanie wpływu warunków atmosferycznych na kondycję ptaków oraz  określenie struktury wiekowej i płciowej w ciągu całego sezonu zimowego.  Dzisiaj, wczesnym rankiem zostały rozstawione sieci ornitologiczne. Pod czujnym okiem licencjonowanego obrączkarza Damiana Czajki i wolontariuszki – ornitologa Kingi Sobaś wyjmowano ptaki z sieci, a następnie poddawano pomiarom, obrączkowano i oczywiście wypuszczano.  Wszystkie dane dotyczące ptaków m.in.  długość skrzydeł i ogona, wiek i płeć  zapisywano. Bedą one przesłane do  Stacji Ornitologicznej Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Gdańsku. W nasze sieci wpadło 12 ptaków:  kowalik, sikora modra, dwie sikory ubogie i osiem bogatek.  Całej Akcji przypatrywały się dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ćmińsku,  które przyniosły również ziarno dla ptaków odwiedzających nasz karmnik. Uczniowie byli  zafascynowani  prowadzonymi przez nas działaniami. Być może udział w warsztatach pozwoli im w przyszłości zainteresować się szerzej ornitologią.