Mapa strony

14 grudnia, kolejny – drugi raz,  przy siedzibie naszej jednostki w Kielcach, odbyły się warsztaty w ramach „Akcji KARMNIK – obrączkowanie ptaków zimą”. Tym razem w sieci ornitologiczne złapały się 23 ptaki, 14 z nich  zaobrączkowaliśmy (10 bogatek, 2 modraszki i 2 sikory ubogie).   9 miało już obrączki, w które ptaki zostały zaopatrzone tydzień wcześniej.   Jak na razie przy naszym karmniku dominują sikory, ale gdy nadejdą większe mrozy liczymy też na inne gatunki. Całej akcji przypatrywały się dzieci ze Szkoły Podstawowej  nr 5 im. Stefana Artwińskiego w Kielcach.