Mapa strony

Zadanie pn. „Oznakowanie granic Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Całkowity koszt zadania 4551,00 zł wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW 3640,80 .

logo_wfosigw_large