Mapa strony

W dniu 11 stycznia br. uczestniczyliśmy w VI edycji Nocy Biologów zorganizowanej przez Instytut Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Tego wieczoru atrakcji nie brakowało.
W ramach spotkania pracownicy Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych przygotowali wykłady, warsztaty, podczas których młodzi i starsi pasjonaci nauk przyrodniczych mogli wysłuchać ciekawostek na temat parków krajobrazowych w województwie świętokrzyskim oraz chronionego gatunku –  popielicy szarej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się owce przywiezione z Ponidzia, ,,uczestniczki” realizowanego przez naszą jednostkę w latach 2014-2018, projektu Life+ pn. „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”. Grupa Sokolników Konnych „Rabiec” umożliwiła uczestnikom  spotkanie oko w oko z ptakami drapieżnymi – m.in. orłem przednim, sokołem wędrownym;  pracownik naszej jednostki – p. Wojciech Sołtysiak zaprezentował nowy projekt Life ,,Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki”, p. Damian Czajka, ze stowarzyszenia MOST,  opowiedział o swojej przygodzie w gigantycznej otchłani zimna – Antarktyce.  Dobroczynne działanie ziół i owoców przedstawiła Firma Natur-Vit. Wszystkim naszym zaprzyjaźnionym gościom serdecznie dziękujemy za przybycie i zaangażowanie podczas trwania Nocy Biologów.