Mapa strony

30 listopada br. z inicjatywy naszej jednostki, przy wydatnej pomocy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta w Wiślicy, podjęliśmy działania ochrony czynnej przy pomniku przyrody nieożywionej w Chotlu Czerwonym. Znajdujące się tu w obrębie progu skalnego długości 20 m oraz wysokości 4 m, piękne odsłonięcia gipsów wielkokrystalicznych, były przysłonięte przez samosiew drzew: głównie jesionów i robinii akacjowej. Dzięki przychylności władz samorządowych oraz miejscowej parafii rzymsko-katolickiej (właściciela gruntu), wspólnymi siłami, udało nam się usunąć drzewa i uporządkować teren wokół pomnika przyrody.
Działania ochrony czynnej pozwoliły na wyeksponowanie w całej okazałości, tych unikatowych w skali Polski formacji gipsów, charakterystycznych dla krajobrazu Ponidzia.
Serdecznie dziękujemy władzom samorządowym Miasta i Gminy Wiślica za ogromne zaangażowanie i pomoc w organizacji prac związanych z uporządkowaniem terenu wokół pomnika przyrody w Chotlu Czerwonym.