Mapa strony

Wystawy stałe

Wystawy prezentowane są  w miejscach licznie uczęszczanych przez wycieczki szkolne, turystów zorganizowanych i niezorganizowanych oraz interesantów i uczestników narad w budynkach instytucji publicznych.

ekspozycja przyrodniczo – geologiczna, dotycząca terenu Ponidzia w Muzeum Regionalnym w Pińczowie

ekspozycja prezentująca zbiory entomologiczne w sali dydaktycznej budynku Zespołu w Krzyżanowicach

ekspozycja pn. Parki Krajobrazowe Ponidzia w budynku Zespołu w Krzyżanowicach

Wystawy ruchome

Wszystkie wystawy składają się z tablic zawierających  informacje tekstowe o walorach poszczególnych parków krajobrazowych oraz barwne fotogramy .  Tablice wykonane są z pleksi i umieszczone na metalowych stelażach.

Transport i ustawienie wystaw na terenie województwa świętokrzyskiego zapewnia bezpłatnie Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

wystawa pn. „Świętokrzyskie Parki Krajobrazowe”

Wystawa składa się z 5 tablic, o wymiarach 90 x 120 cm. Wysokość konstrukcji – 2 m.

wystawa pn. „Parki Krajobrazowe Ponidzia”

Wystawa składa się z 4 tablic, o wymiarach 90 x 120 cm. Wysokość konstrukcji – 2 m.

wystawa pn. „Przyroda Nieożywiona Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych”

Wystawa składa się z 5 tablic o wymiarach 90 x 120 cm. Wysokość konstrukcji – 2 m.