Mapa strony

archiwum aktualności

20 listopada 2015 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się uroczysty finał V edycji konkursu plastycznego pn.: „Eko-ludek”, organizowanego przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Konkurs skierowany był do dzieci w wieku 5 i 6 lat z przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych z terenu województwa świętokrzyskiego. Tematem tegorocznych przestrzennych prac konkursowych był Eko – ludek – sławny człowiek. Prace nadesłane na konkurs zostały wykonane z ogromną pomysłowością. Dzieci wykorzystały takie odpady jak: torebki foliowe, kubeczki i butelki plastikowe, makulaturę, zakrętki, słomki do napojów i wiele innych. Dominującymi postaciami byli : Albert Einstein, Robert Lewandowski, Fryderyk Chopin, Święty Mikołaj, Majka Jeżowska, Maryla Rodowicz, Święty Jan Paweł II, Adam Małysz, kosmonauta Mirosław Hermaszewski oraz Mikołaj Kopernik. Z nadesłanych prac Komisja Konkursowa wybrała 20 najładniejszych. Ich autorzy otrzymali maskotki i gry dla dzieci. 20 Placówek oświatowych, które reprezentowali finaliści, zostało nagrodzonych pomocami dydaktycznymi w postaci plansz do nauki segregacji odpadów oraz chustami – spadochronem z piłeczkami do zabaw ruchowych i animacji. Głównym fundatorem nagród był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Podczas imprezy wystąpiła grupa akrobatyczna Replay z Akademii Tańca Dance Fit Kamilli Szostak. Uroczystość uświetnił również występ Hanny Gaj oraz Tymona Kułagowskiego z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych, którzy zaprezentowali grę na klarnecie. W uroczystym finale konkursu udział wzięli Pan Piotr Żołądek – członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Pan Jarosław Machnicki-dyrektor WDK w Kielcach, Pani Beata Antoszewska – prezes Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach oraz przedstawiciele naszych regionalnych mediów.

SONY DSC            SONY DSC          

SONY DSC            SONY DSC            SONY DSC

           

Uczestniczyliśmy w uroczystej sesji Rady Miejskiej w Pińczowie zorganizowanej z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie. Następnie uczestnicy przemaszerowali na plac Konstytucji 3 Maja. Po ceremonii wciągnięcia na maszt flagi państwowej oraz odśpiewaniu hymnu państwowego, przewodniczący Rady Powiatu – Marek Omasta rozpoczął uroczystą sesję, witając delegacje różnych instytucji i organizacji oraz wszystkich uczestników. Następnie odbyło się wystąpienie okolicznościowe przedstawicieli władz samorządowych: Zbigniewa Kierkowskiego – Starosty Pińczowskiego i Włodzimierza Baduraka – burmistrza Miasta i Gminy Pińczów. Sesję uświetniło ślubowanie kilkunastu członków Związku Strzeleckiego „STRZELEC” 2131 Pińczów, którzy otrzymali stopień „strzelca”. Uroczystość zakończyło złożenie biało – czerwonych wiązanek przez delegacje samorządowców, organizacji społecznych, szkół oraz zakładów pacy.

DSC00777            DSC00829            DSC00903

Psiankę niską do niedawna traktowano jako odrębny gatunek (Solanum humile). Pod tą nazwą znajdziemy ją jeszcze w „Roślinach Polskich” Szafera i in. z 1953 roku (oraz w późniejszych wydaniach) czy tomie X „Flory Polski. Rośliny Naczyniowe Polski i Ziem Ościennych” (wydanego pod redakcją Bogumiła Pawłowskiego) z roku 1963. Później jednak włączono ten takson do gatunku psianka czarna (S. nigrum) jedynie jako jej formę (f. humile). Psianka niska bardzo różni się od typowej p. czarnej. Ta jednoroczna roślina jest niewysoka ale bardzo szeroka. Jej pędy poziomo rozrastają się na boki. Łodygi są kanciaste (lub nawet lekko oskrzydlone), a soczyste jagody mają barwę woskowo-żółto-zieloną. Te ostatnie bywały nawet jadane, ale trzeba być bardzo ostrożnym, gdyż jest to roślina trująca (prawdopodobnie istnieją populacje o niższej i wyższej zawartości solaniny w zależności od genotypu) . Psianka niska jest rzadka w Polsce. My widzieliśmy ją w Pińczowie i w Sandomierzu. Preferuje najcieplejsze siedliska. Roślina pojawia się tam gdzie zaburzona jest konkurencja ze strony innych roślin, np. na przychaciach, śmietniskach czy gruzowiskach. Nie należy jej mylić z zielonoowocową formą psianki czarnej (S. nigrum f. chlorocarpa), która różni się od formy typowej (o czarnych owocach) jedynie czysto-zieloną barwą owoców.

Solanum humile - fruits            Solanum humile           

Zakończyliśmy cykl warsztatów edukacyjnych dotyczących ochrony popielicowatych w Cisowsko – Orłowińskim Parku Krajobrazowym. W ramach projektu odbyły się szkolenia edukacyjne dla dzieci z wybranych szkół podstawowych z terenu miasta Kielce. Przeprowadzonych zostało 20 szkoleń studyjnych w szkołach oraz 5 warsztatów terenowych. Dzięki dofinansowaniu przedsięwzięcia przez WFOŚIGW w Kielcach, mogliśmy zapewnić szkołom m.in bezpłatny przejazd na zajęcia terenowe, zakupić niezbędne materiały do przeprowadzenia szkoleń, czy wykonać maskotki „popieliczki”, które zostały symbolem projektu. Celem projektu było zapoznanie uczniów z tymi uroczymi zwierzątkami, ich biologią i ekologią oraz uwarunkowaniami ich ochrony. Projekt zakładał również zbudowanie pozytywnego wizerunku popielicy i miał wzbudzić sympatię do tych małych gryzoni. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników i stanowiły wyjątkową okazję do poznania tej grupy ssaków. Dzieci chętnie brały udział w przygotowanych zabawach (rozwiązywanie krzyżówek, zagadek, malowanie oraz robienie prac plastycznych). Na zakończenie uczestnicy szkoleń, otrzymali na własność upominki- pluszowe maskotki popielice.
Czy założenia projektu zostały spełnione? Myślimy że tak. Oceńcie sami…….

P1140387            P1140394            P1140414

P1140475            P1140505            P1140536

W dniu 27 października 2015 r. Komisja Konkursowa wyłoniła 20 zwycięskich prac (10 w kategorii 5-latki i 10 w kategorii 6-latki) V edycji konkursu plastycznego „Eko-ludek”- sławny człowiek. Uroczysty finał konkursu z udziałem autorów zwycięskich prac i ich opiekunów odbędzie się dnia 20 listopada 2015 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Finaliści zostaną poinformowani o zwycięstwie telefonicznie oraz listownie.  Głównym fundatorem nagród w konkursie jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Wszyscy uczestnicy konkursu, którzy nie dostali się do finału, zostaną nagrodzeni dyplomami za udział w konkursie. Dyplomy zostaną wysłane pocztą.
Dziękujemy za tak ogromne zainteresowanie konkursem i zapraszamy do udziału w 2016 roku.

Wyniki Konkursu Ekoludek V edycja

SONY DSC           SONY DSC           SONY DSC            SONY DSC

SONY DSC            SONY DSC           SONY DSC            SONY DSC

W dniu 23 października b.r. w Samorządowej Instytucji Kultury Kasztelania w Kijach, odbyła się konferencja p.t. „Wykorzystanie Obszarów Cennych Przyrodniczo w Gospodarce”. W spotkaniu zorganizowanym przez naszą jednostkę wzięli udział przedstawiciele: władz samorządowych – Piotr Żołądek – członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Zbigniew Kierkowski – Starosta Pińczowski, Krzysztof Słonina – wójt gminy Kije, WFOŚiGW w Kielcach – Maria Sitek i Marian Obara oraz ARMIR – Magdalena Kędzierska – dyrektor Oddz. Regionalnego Kielce. Aby przybliżyć uczestnikom spotkania cenne i unikatowe wartości przyrodnicze Ponidzia, zaproszono również ludzi świata nauki, profesorów: Czesława Nowaka z UR w Krakowie i Tadeusza Zająca z PAN w Krakowie, którzy zaprezentowali całe bogactwo i różnorodność świata przyrody nadnidziańskich terenów. W konferencji udział wzięli również świętokrzyscy przedsiębiorcy, którzy w swojej działalności wykorzystują walory przyrodnicze Ponidzia: Agnieszka Kobryń – Farma Jaga, Marek Płachta – NATUR VIT oraz Tadeusz Gryc – Sanatorium WŁÓKNIARZ. Nawiązując do bioróżnorodności terenu Ponidzia i jego cennych walorów przyrodniczych oraz konieczności prowadzenia edukacji ekologicznej młodego pokolenia, dyrektor ZŚiNPK – Tomasz Hałatkiewicz przedstawił zebranym gościom założenia do planowanej budowy Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach, gdzie będą prowadzone różnorodne projekty przyrodnicze związane z ochroną przyrody, odtwarzaniem i przywracaniem właściwego stanu siedlisk i gatunków. Konferencji towarzyszyły dwie fotograficzne wystawy: „Współczesny dom wiejski – dialog z tradycją Ponidzia” oraz „Ponidzie w obiektywie Piotra Kalety”.

DSC_0091            DSC_0118            DSC_0128

W dniu 19 października b.r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się poplenerowa wystawa prac uczniów z Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. J. Szermentowskiego w Kielcach, zorganizowana przez naszą jednostkę przy współpracy ze szkołą plastyczną. Prezentowanych było na niej 61 obrazów powstałych podczas warsztatów malarskich, które zorganizowaliśmy w maju b.r. na terenie Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego. Na wystawie obecni byli: dyrekcja szkoły oraz przedstawiciele grona pedagogicznego, dyrekcja naszej jednostki, dyrekcja WDK, dyrekcja Banku Spółdzielczego o/Kielce, przedstawiciele gospodarstw agroturystycznych goszczących uczniów podczas majowego pleneru, autorzy prezentowanych prac oraz rodzice.

          P1050634                     P1050640            P1050642

P1050646            P1050654            P1050657

W dniu 16 października b.r. uczestniczyliśmy w VII edycji Festynu Ekologicznego p.n. „ Zaginiony świat naszej Ziemi”, zorganizowanego przez Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Tegoroczna edycja imprezy odbyła się pod hasłem „Jeż – przyjazny zwierz”. Uczestniczyły w niej przedszkolaki oraz uczniowie ze szkół podstawowych z klas I-III ze Starachowic. Na naszym stoisku dzieci mogły zdobyć wiadomości na temat życia i zwyczajów jeży europejskich, ich roli w przyrodzie oraz sposobach ochrony tych sympatycznych zwierząt.

P1110266            P1110297            P1110299

P1110306            P1110312

W dniu 16.10.b.r. zakończyliśmy cykl 12-stu warsztatów wyjazdowych p.n. „Ochrona ptaków drapieżnych drogą do zachowania bioróżnorodności”, zorganizowanych przy Zespole Szkół Leśnych w Zagnańsku. W warsztatach udział wzięło 531 uczniów wraz z opiekunami z 12-stu placówek oświatowych z Kielc i okolic. W uroczystym zakończeniu zajęć udział wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 25 w Kielcach, Pani Anna Kowalska – Dyrektor Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku, Pan Jerzy Pawliński, długoletni nauczyciel i opiekun sekcji sokolniczej, Pan Tomasz Hałatkiewicz –Dyrektor Zespołu Świętokrzyskich I nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, Pani Magdalena Bieńka-Michalik –koordynator ds. edukacji w Zespole oraz młodzi sokolnicy, współprowadzący warsztaty. Dzięki dofinansowaniu przedsięwzięcia przez WFOŚIGW w Kielcach, mogliśmy zapewnić szkołom bezpłatny przejazd na zajęcia, nagrodzić najpilniejszych uczestników konkursu ciekawymi książkami o tematyce ornitologicznej, pozostałych zaś obdarować upominkami związanymi tematycznie z warsztatami. Młodzi sokolnicy wraz z opiekunem otrzymali wyposażenie przydatne w pracy terenowej oraz książki o sokolnictwie. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników i stanowiły wyjątkową okazję do poznania ptaków drapieżnych występujących w Polsce, ich znaczenia w przyrodzie, celów ochrony oraz wielowiekowej tradycji układania i polowania. Współorganizatorom warsztatów serdecznie dziękujemy i wyrażamy nadzieję, że również w przyszłym roku uda się zorganizować te wyjątkowo atrakcyjne zajęcia edukacyjne.

IMG_4173            IMG_4179            IMG_4193

IMG_4198            IMG_4202            IMG_4206

W okolicach wsi Umianowice i Skowronno (a także w pobliżu Pasturki) na rozlewiskach Nidy natrafić można na starca bagiennego (Senecio paludosus) – ogromną roślinę, która wytwarza co roku liczne łodygi do 2 metrów wysokości. Roślina ta jest często mylona z podobnym starcem nadrzecznym (S. fluviatilis). My spotkaliśmy okaz zbliżony do tego ostatniego blisko Motkowic, ale po wnikliwszej analizie okazało się, że był to również starzec bagienny (tylko część jego koszyczków była drobna). Rośliny te różnią się przede wszystkim właśnie wielkością koszyczków i ilością kwiatów języczkowych. Obie są dość rzadkie w Polsce. Starzec bagienny kwitnie w lipcu i sierpniu, a s. nadrzeczy nawet do września i października. Opisane tu stanowiska starca bagiennego utrzymują się co najmniej od kilku lat, co świadczy o długowieczności tej rośliny. Naszym zdaniem warto go podsiewać w ogródkach, gdyż jest bardzo ozdobny podczas kwitnienia i owocowania. Roślina zawdzięcza swoją nazwę rodzajową pewnej specyficznej cesze – chodzi o to, że wcześnie wytwarza puch owocowy (szybko dojrzewa – czyli „się starzeje”), przez co tuż obok kwiatów w pełni kwitnienia można zobaczyć drobne dmuchawce.

Senecio paludosus w lipcu            Senecio paludosus w pazdzierniku 2            Senecio paludosus w pazdzierniku